Sjur Strand er oppgitt over Jernbanedirektoratets planer - eller rettere sagt manglende planer, for Kongsvingerbanen.

– Nå må vi våkne og si ifra

Mandag satt fylkessamferdselsministeren oppgitt å fikk høre om Jernbanedirektoratets framtidsplaner for Kongsvingerbanen.

Publisert Sist oppdatert

Sjur Strand (Ap) er for tiden Innlandet fylkes fungerende samferdselsminister. I pakt av sin funksjon som nestleder i fylkeskommunens utvalg for samferdsel, har han en lengre periode vært leder som følge av en sykemeldt leder.

Sjur Strand var en av de få som fikk uttrykt sin skuffelse over den Konseptvalgutredningen (KVU) som ble framlagt. Han ga tydelig beskjed om at han mener det helt mangler ambisjoner i forslaget som nå er utarbeidet på framtidig jernbaneutbygging.

– Jeg er veldig skuffet over det jeg mener er helt mangel på ambisjoner i det forslaget som er utarbeidet. For oss som har jobbet med dette lenge, er det forunderlig at det ikke legges større vekt på det behovet som dokumentert finnes for utbygging av en sprengt kapasitet for godstransport på bane.

For Sjur Strand er det ingen ny opplevelse å diskutere mulige utbygginger med Jerbanedirektoratet. Han vet av erfaring at planleggingen rundt dette er tidkrevende.

– Vi vet at alt tar veldig lang tid. Vi var i 2012 enige om at det å bygge ut et krysningsspor ved Galterud var riktig og viktig. Først nå ser det ut til at dette er mulig å få til med en ferdigstillelse i 2023.

– Når vi nå får en KVU som skal se fram imot 2030 og kanskje 2050, og vi opplever at den inneholder nesten ingen ambisjoner for Kongsvingerbanen, er det grunn til å rope ut et varsko om at vi herover må våkne. Det at denne innstillingen nå sendes ut på høring gir oss i det minste en mulighet til å si i fra klart og tydelig hva vi mener, minner Strand om.

– Dette handler om næringslivet i hele Innlandet. Hos oss vil planlegging rundt denne utbyggingen være helt avgjørende for hjørnesteinsbedrifter som Forestia og Bergene Holm som to eksempler. Om ikke næringslivet får lønnsomme måter å transportere på, vil det ramme hele distriktet. Vi kan ikke sitte rolig å se på forslag som ikke har ambisjoner om å gjøre noe med en utsolgt kapasitet på transportsiden, mener Strand.

Selv vil han naturlig ta dette opp i Innlandet fylkesutvalg for samferdsel, som i sitt møte 27. januar vil ha dette på dagsorden og vil gi sitt innspill til de planene Jernbanedirektoratet nå har lagt fram.

Powered by Labrador CMS