Ordfører Margrete Haarr, Toini Myrvang Midtsundstad (merkantil Langelandhjemmet) og pasient Wenche Hagaløkken

— Plantene symboliserer nytt liv og håp

Kongsvinger kommune har mottatt plantebrett med grønnsakplanter, planteduk og gjødsel fra Statsforvalteren Innlandet. Nå skal det plantes og spirene vokse på kommunens sykehjem.

Statsforvalteren ønsker gjennom denne gaven å takke kommunen for god innsats og godt samarbeid gjennom pandemien, og plantene symboliserer nytt liv og håp som vi alle trenger etter ett år i en annerledestilstand.

Det opplyser Kongsvinger kommune i en pressemelding. Det var ordfører Margrethe Haarr som tok imot gaven på vegne av kommunen, og hun var også den som ga den videre til sykehjemmene:

— Kongsvinger kommune takker Statsforvalteren for gaven, og ønsker også å takke for tett og godt samarbeid både gjennom pandemien, men også i hverdagen. Vi vet at plantene vil bli tatt godt vare på av pasienter og ansatte med grønne fingre, og lover å ta litt bilder utover i sesongen for å vise kommunens innbyggere og ikke minst Statsforvalteren at spirene vokser seg til sunne planter som sykehjemmet til slutt kan høste friske grønnsaker fra, sier Haarr.

Det er gjennom arbeidet med inspirasjonskorps, at Statsforvalteren deler ut plantebrettet. Inspirasjonskorpset er et mykt beredskapstiltak for å gi inspirasjon og faglig påfyll slik at kommunen kan gi et enda bedre tjenestetilbud til sine innbyggere innen følgende temaer: Matglede, kultur, fysisk aktivitet og relasjoner.

Powered by Labrador CMS