Rådmann Lars Andreas Uglem i Kongsvinger kommune
Rådmann Lars Andreas Uglem i Kongsvinger kommune

Rådmannen legger frem budsjettet

Onsdag presenterer rådmann Lars Andreas Uglem budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Publisert Sist oppdatert

Totalt er Kongsvinger kommunes budsjett for 2021 på 1.5 milliarder kroner, opplyser Lars Andreas Uglem i det som er rådmannens budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Nederst i saken kan du se noen av de viktigste punktene i budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024.

— Budsjettarbeidet har vært meget krevende i et år som har vært preget av krisehåndtering og omstillingsarbeid. Mange faktorer er usikre når vi går inn i 2021. Dette gjelder blant annet hvilke merkostnader koronasituasjonen vil påføre oss, hvilke inntekter vi vil få gjennom statlige kompensasjonsordninger, hva skatte- og rentenivået vil bli og lønns- og prisveksten, sier rådmannen.

Likevel er kommunen i en god posisjon, mener han. Også med tanke på årets kommunebarometer, hvor kommunen havner på en 40. plass, som viser tegn på forbedring i organisasjonen.

Ifølge Uglem regner kommunen med å ha 22 millioner kroner i overskudd ved utgangen av 2020.

Kommunen får koronastøtte på 14,5 millioner kroner fra regjereringen for første halvår 2021, opplyser Uglem. Dette er en sum han er fornøyd med på nåværende tidspunkt, men han understreker at man ennå ikke vet hvordan koronasituasjonen utvikler seg.

I budsjettforslaget for 2020 var det først signalisert å spare 40 millioner kroner for å nå ønsket driftsresultat for perioden 2020-2023. Dette økte kommunestyret senere i budsjettvedtaket, til et innsparingskrav til 60 millioner kroner. Foreløpig har kommunen ikke klart å nå det totale innsparingskravet for inneværende budsjett og økonomiplanperiode, noe de vil måtte jobbe videre med i 2021.

Økonomisjef Malin Westby Skoglund og rådmann Lars Andreas Uglem legger frem budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024.
Økonomisjef Malin Westby Skoglund og rådmann Lars Andreas Uglem legger frem budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Flere eldre og færre yngre

Kongsvinger kommune omstiller seg for fremtiden og ser nå på hvordan de kan drifte mer effektivt.

— Vi er inne i en periode der vi ser at barnetallene går ned samtidig som økningen i andelen eldre over 80 år øker. Det er gjort store grep innen helse og mestringsområdet de siste to årene, men kommunens totale omstillingsbehov er stort hvis vi skal klare å skape en fornuftig sammenheng mellom inntekter og utgifter i årene som kommer.

Noen av de viktigste punktene i budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024 er:

Hovedendringer fra omstillingstiltakene:

 • Reduksjon i næringsutviklingsprosjekter
 • Økte billettpriser Kongsbadet
 • Reduksjon i utgifter NAV og flyktning
 • Reduksjon årsverk til handling til hjemmeboende
 • Reduksjoner i barnevern
 • Avvikling kjøp av eksterne plasser og overliggerdøgn sykehuset
 • Profesjonalisering av innkjøpsrollen i hele organisasjon
 • Endring i tilskuddsordninger og kjøp av tjenester fra samarbeidspartnere/selskaper

De viktigste nye driftstiltakene:

 • Digitalisering
 • Videreføre av tilskudd til Høgskolesenteret
 • Sikre lærernorm på alle skolene
 • Moderasjonsordning SFO
 • Avvikling av dobbeltrom Langelandshjemmet
 • Økte sykehjemsplasser
 • Styrking av psykisk helse
 • Koordinerende enhet og forløpskoordinator

De viktigste investeringstiltakene de neste årene:

 • Ny brannstasjon 113 mill.kr
 • Langeland skole 60 mill.kr
 • Utvidelse av sykehjem 52 mill.kr
 • Oppgradering Rådhusteateret 40 mill.kr
 • Oppgradering Kongsbadet 25 mill.kr
 • Oppgradering Storgata-Brugata 15 mill.kr

Kommunens investeringer

Innvestering2021202220232024
Ny brannstasjon65 500 00047 500 000
Langeland skole40 000 00013 000 0007 850 000
Utvidelse av sykehjem5 000 00047 000 000
Oppgradering Rådhusteatret20 000 00020 000 000
Oppgradering Kongsbadet12 500 00012 500 000
Oppgradering Storgata - Brugata10 000 0005 000 000

Ny brannstasjon, oppgradering av Langeland skole, Kongsbadet og Storgata - Brugata er alle tidligere vedtatt. Blant nye investeringer er utvidelse av sykehjem og oppgradering rådhusteatret.

Powered by Labrador CMS