Kongsvinger har i 2020 fått sin beste plassering i rangeringen noensinne.
Kongsvinger har i 2020 fått sin beste plassering i rangeringen noensinne.

Kommunebarometeret 2020:
Slik havnet Kongsvinger i norgestoppen

Kommunen har hatt stor framgang og klatrer opp på 40. plass på årets Kommunebarometer. Med det er Kongsvinger kommune blant den øverste ti prosenten av landets kommuner.

Publisert Sist oppdatert

— Det er ikke tilfeldig at vi scorer bra, sier rådmann Lars Andreas Uglem til Mitt Kongsvinger.

Sammen med ordfører Margrethe Haarr orienterer han om tallene i årets kommunebarometer, som av Kommunal Rapport ble omtalt som suksesshistorien fra de dype skoger.

Fra fjorårets 219. plass på Kommunebarometeret har Kongsvinger kommune klatret hele 179 plasser på totaltabellen, til 40. plass i 2020. Dette er den beste plasseringen kommunen noen gang har fått i rangeringen. Kommunen har fremgang på alle områder, bortsett fra barnehage.

— Det er det som for meg er det viktigste, at vi har fremgang på nesten alle områder. Vi har løftet oss samlet som organisasjon, og leverer nå gode kommunale tjenester på alle områder sammenlignet med andre kommuner. Vi har også hatt politikere som gjennom år har satt krav til faglig kvalitet og som har gitt fornuftige rammer. Dette har bidratt til at vi leverer godt i dag, sier Uglem.

— Det er flere ulike faktorer som har påvirket resultatet, men mest av alt er det tegn på forbedring i organisasjonen, sier Haarr.

Fakta om Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Kommunebarometeret gir informasjon om kommunens drift foregående år, og kommunene rangeres etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Kommunebarometeret baseres på offentlig tilgjengelig data, blant annet fra SSBs Kostra-database. Kommunebarometeret er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og dårlige plasseringer.

Kilde: Kommunal Rapport

Blant sektorene som vektlegges mest i Kommunebarometeret er pleie og omsorg.

— Dette er en av sektorene hvor vi har hatt viktigst fremgang. Her har det skjedd en stor endring, Kongsvinger har blant annet fått ned antall overliggerdøgn på sykehuset. Tidligere har vi hatt flere hundre overliggerdøgn i løpet av et år, så langt i år har vi hatt fem. Det har vært flere strukturendringer og måter og jobbe på innen både hjemmetjenester og institusjon. Vi har fått ned ventelistene, og har tilgjengelig kapasitet. Selv om kommunen ligger på 223. plass, har vi rykket opp 140 plasser innenfor et tungt område, poengterer Uglem.

Ordføreren sier at kommunen har gått fra en stor strategiplan for helse og omsorg, til mindre planer på enkeltområder, for å tydeliggjøre og konkretisere.

— Helse er blant sektorene hvor vi har forbedret oss mye. Det er takket være en enorm innsats fra lederne, men også fra ansatte innen helse, for at kommunen har forbedret tilbudet i såpass stor grad, sier Haarr.

Gode økonomitall

Blant sektorene der kommunen har hatt særlig fremgang, er barnevern. Fra 156. plass i 2019, ligger Kongsvinger på 15. plass i Kommunebarometeret 2020. Ordfører Margrethe Haarr understreker at barnevern har vært et satsingsområde over flere år, og at det er satt i gang ulike forbedringstiltak og prosjekter.

Kommunen var også med på barnevernløftet, som var med på å endre politikernes holdning til enheten.

— Det handlet om å sette politisk dagsorden også for barnevern. Barnevernet har fått mer støtte og direkte styringstiltak. Etter en periode med mye konsulentkjøp, ble det avgjørende å ta tjenestene tilbake til barnevernet. Vi styrket enheten og ansatte flere, det har vi i stor grad lyktes med, sier Haarr.

— Barnevernet har gått fra å være en enhet med store overskridelser, til å varsle om et mindre forbruk.

Saken fortsetter under bildet

Rådmann Lars Andreas Uglem og ordfører Margrethe Haarr
Rådmann Lars Andreas Uglem og ordfører Margrethe Haarr

Dette gjelder ikke bare for barnevern. Økonomitallene til Kongsvinger har aldri vært bedre i forhold til landsgjennomsnittet enn i årets barometer. Utfordringen til Kongsvinger, som for mange andre kommuner, er at vi skal levere 100 prosent tjenester, men for litt mindre penger enn gjennomsnittskommunen. Kostnadsnivået sier at vi leverer gode tjenester, til tross for at man har litt mindre penger, sier Margrethe Haarr og viser til kommunens 25. plass på kostnadsnivå.

Kommunen klatrer fra en 223. plass til en 170. plass i år på økonomi-sektoren.

— Foreløpig ligger kommunen godt an økonomisk i inneværende år. Andre tertialrapport viste overskudd på 22 millioner kroner, sier rådmann Uglem.

Med gode tall for driftsresultat og disposisjonsfond ser Kongsvinger ut til å ha medvind, konkluderer Kommunal Rapport i Kommuneportrettet.

Ordføreren er klar på hva som blir utfordringen fremover:

— Det er en vanskelig balansegang, vi ser at befolkningen blir eldre, at det er nødvendig å prioritere helse og omsorg samtidig som vi legger til rette for gode tilbud til barn og unge. Dette blir utfordringen for de folkevalgte. Samtidig foregår det en massiv satsing ved siden av på i ulike tiltak som kan skape vekst i arbeidsplasser, innbyggere og større handlingsrom, sier Margrethe Haarr.

Powered by Labrador CMS