Kirkelig fellesråd får koronastøtte

Kongsvinger kirkelig fellesråd har søkt kommunen om ekstrabevilgning til koronastøtte. Det mener rådmann Lars Andreas Uglem det er grunnlag for og innstiller på at fellesrådet innvilges 75.000 kroner i en ekstrabevilgning.

I sin søknad viser kirkelig fellesråd at koronasituasjonen har ført til en rekke uforutsette utfordringer i driften av kirkene. I søknaden dokumenteres det at disse kostnadene handler om 75.000 kroner utover rådets opprinnelige budsjett.

Rådmannen viser i sin positive innstilling for politikerne at midler til Kirkelig fellesråd er definert inn i myndighetenes vilkår for statlig tilskudd for koronautgifter, og at pengene det bevilges således vil gå inn under tilskuddene kommunen mottar fra staten.

Powered by Labrador CMS