Søker uttreden fra politiske verv

Tor Inge With og Nils Roger Sandberg søker begge uttreden fra sine politiske verv. Torsdag behandlet kommunestyret sakene.

Nils Roger Sandberg representerer FrP og er vararepresentant i kontrollutvalget. Han har flyttet fra kommunen og er derfor ikke lenger valgbar. Valgkomiteens forslag var å innstille Ola Schiong Hagen som ny vararepresentant. Dette ble enstemmig vedtatt torsdag kveld.

Tor Inge With representerer Ap og møter som fast representant i kommunestyret, komité for helse og mestring og planutvalget. I tillegg er han vararepresentant i formannskapet.

I forkant av kommunestyremøtet torsdag kveld var ordførerens innstilling at 1. vararepresentant til kommunestyret for Arbeiderpartiet, Caroline Belda, velges som ny fast representant til kommunestyret og komité for helse og mestring.

Valgkomiteen ble bedt om å innstille nytt medlem til planutvalget, ny vararepresentant til Formannskapet og ny vararepresentant til Folkevalgt nemnd for Glåmdalen krisesenter. Valgkomiteen innstilte Caroline Belda også for disse tre posisjonene.

Dette ble enstemmig vedtatt, og med det ønskes Belda velkommen som fast medlem i kommunestyret i Kongsvinger av ordfører Margrethe Haarr (Sp).

Powered by Labrador CMS