Kommentar

Det har vært en tradisjon for 10. klasse å reise på tematurer til Tyskland, blant annet for å besøke konsentrasjonsleiren i Sachsenhausen. Det kan det nå bli slutt på om politikerne følger rådmannens innstilling.

Ta ungdommen på alvor

Kongsvinger kommune tar ikke ungdommen på alvor. Det kan vi slå fast etter hva som er kommet frem i Mitt Kongsvinger de siste dagene.

I går ble det kjent at byens eneste offentlige ungdomsskole mister halvparten av sine helsesykepleiere til vaksinering. Hvordan kommunen kan fjerne en av to helsesykepleiere ved KUSK er uforståelig. Det er i lang tid blitt uttrykt bekymring for at nettopp det skulle skje. Redd Barna har advart mot at det vil kunne ramme barn og unge hardt. Regjeringen har sagt at barn og unge skal skjermes mest. Ordfører Margrethe Haar har fortalt at kommunen har fått tilbakemeldinger fra ungdom som har det tøft i en uforutsigbar hverdag. Likevel velger Kongsvinger kommune å kjøre sitt eget løp, og med det sende ut signaler om at ungdom ikke er viktige.

Det synes nødvendig å minne om at helsesykepleiere er utdannet for blant annet å følge opp utsatte barn og unge. Med periodevis stengte skoler har det vært vanskelig å følge opp sårbare ungdommer, som det uomtvistelig er mange av i disse utfordrende tider. Omdisponeringen vil kunne føre til at ungdom i sårbare livssituasjoner ikke får den oppfølgingen de trenger fra skolehelsetjenesten.

Et annet eksempel på at kommunen synes å ha problemer med å ta ungdommen på alvor, gjelder en sak som skal opp i ettermiddagens formannskapsmøte. Der skal politikerne behandle rådmannens innstilling om å bevilge stusselige 200.000 kroner til tematur for 10. klasse. Vi forstår veldig godt at Elevrådsleder på KUSK, Magnus Hirch Sandvold, reagerer på dette og sier at beløpet er så lavt at kommunen like godt kan spare pengene eller bruke det på noe annet.

Rådmannens innstilling er et hån mot ungdommen.

Rådmannens innstilling er et hån mot ungdommen. I Kongsvinger har det i mange år vært en tradisjon at 10. klasse har reist med Hvite busser til Tyskland for å oppleve nazistenes tidligere konsentrasjonsleirer. Reisene har som formål å bidra til økt kunnskap om menneskeverd, menneskerettigheter og demokrati og skal inspirere skoleelevene til å ta personlig ansvar. Jeg har selv som forestatt vært så heldig å få ha vært med på en av disse turene. Med egne øyne har jeg sett hvilke sterke inntrykk besøkene ga ungdommen. Vi besøkte Stasi-fengselet og konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Jeg ble vitne til at ungdom gråt. Jeg fikk se de holde rundt hverandre og vise omsorg. Etter krigen ble det sagt at vi skal tilgi, men aldri glemme. Det virker det som om rådmannen med sin innstilling bokstavelig talt har glemt. Så gjenstår det å se om politikerne er våkne.

For hvis de virkelig mener at de tar ungdommen på alvor, så bør de vise dette med handling. Det betyr i klar tekst at de må sette foten ned for at kommuneadministrasjonen fjerner en av to helsesykepleiere ved KUSK, og at de vender tommelen ned mot rådmannens innstilling om å bevilge skarve 200.000 kroner. Alt annet vil være feigt, og viser at politikerne mener at ungdom er en gruppe de kan skalte og valte med.

Powered by Labrador CMS