Debatt

Kirkevalget 2023 kan også gjennomføres digitalt.

Kirkevalget 2023, du kan være med på å bestemme, digitalt!

Thor Kristian Ringsbu

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Kirkeverge, Kongsvinger kirkelig fellesråd

Hvert andre år går det norske folk til stemmelokalene. Demokratiet er et gode vi i Norge har, noe vi skal være takknemlig for. Folket bestemmer nå hvem som skal styre kommune og fylket de neste fire årene. Norge er bygd opp slik, din stemme har betydning, din stemme teller! Til tross for dette er valgdeltakelsen i Norge lav sammenlignet med andre land, ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019 var deltakelsen på 64,8% (SSB). Til sammenligning ligger valgdeltakelsen i Belgia på om lag 90% (SSB). Er vi blitt for late? Er det norske folk blitt for godt vant? Utsagn som: «det hjelper lite å stemme, vi får det ikke som vi vil allikevel» høres. Ønsker du å være med så er det riktig å finne veien til et stemmelokale.

Hvert fjerde år er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg også kirkevalg, dette valget kalles gjerne det «glemte valget», Den norske kirke er også en del av demokratiet her i Norge. Rundt omkring i bygder og byer er det lokale menighetsråd, bestående av lokale folkevalgte som bestemmer hva som skal skje i deres kirke. De samles jevnlig gjennom året, legger til rette for at den lokale kirken skal være et godt sted med åpne rom, en kirke som folk flest skal føle tilhørighet til. Konserter, foredrag, forestillinger og andre kulturarrangementer, kirken er mer enn bare gudstjeneste. Ved årets valg velges også kandidater til bispedømmeråd, i vårt tilfelle Hamar bispedømme. Bispedømmerådene samles i Den norske kirkes øverste myndighet, Kirkemøtet, kirkens øverste demokratisk valgte organ, som møtes en gang i året. Gjennom å avgi stemme bestemmer du hvem som skal styre Den norske kirke.

I landet vårt har vi en lang og god tradisjon for bruk av kirkene våre, kirken betyr noe for menneskene rundt. Bare det at kirken står der, kirkegården med gravplasser hvor en kan minnes, kirken med åpne dører i glede eller i sorg. Vi trenger din stemme for å utvikle kirken, din stemme teller!

Ved årets kirkevalg ligger Den norske kirke teknologisk langt fremme. Det er i år lagt til rette for at alle som fyller 15 år, med medlemskap i Den norske kirke, kan stemme digitalt. Det er innovasjon!

Den norske kirke gjør det enkelt for folk å avgi stemmer. Frem til 6. september kan du stemme ved å gå inn på adressen www.kirkevalget.no Det er også mulig å forhåndsstemme ved å møte opp på kirkekontoret i Nygata i Kongsvinger frem til 8. september. Valglokalene er også åpne samtidig med kommune- og fylkestingsvalg den 11. september. Velkommen med din stemme, din stemme teller!

Powered by Labrador CMS