Debatt

Ida Høiby, fylkesleder Innlandet i Norsk sykepleierforbund

«Jeg ble ikke oppdratt i rosa kjole»

Ida Høiby

Fylkesleder

Norsk sykepleierforbund Innlandet


Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

I 1879 skrev Henrik Ibsen teaterstykket «Et dukkehjem», et verdenskjent kjønnspolitiske øyeblikk. Nora Helmer er ingen lerkefugl og forlater mann og tre små barn.

Jeg ble født hundre år etter utgivelsen av «Et dukkehjem», i en familie som oppdro sine døtre til å bli selvstendige. Faren min var bilmekaniker. Et typisk mannsdominert yrke. Han oppdro meg til en selvstendig kvinne, med like muligheter som mine brødre. Til å stå på egne bein og med en god utdannelse i bagasjen, i troen på et likeverdig arbeidsliv. Det ble ved troen på et likeverdig arbeidsliv, for sannheten er en annen.

Kvinnedominerte yrker har et høyre sykefravær en mannsdominerte yrker. Sykepleiere og helsefagarbeidere i hjemmesykepleien har et sykefravær som er nesten dobbelt så høyt som snittet i Norge . Det er et vedvarende sykdomstegn i kvinnedominerte yrker. Det skaper bekymring for arbeidsgiver, men årsakene adresseres i liten grad.

Årsakene er vel dokumentert. Tunge krevende løft i ubekvemme stillinger. En dag i hjemmesykepleien er preget av høyt tempo, og liten mulighet til å påvirke arbeidshverdagen.

En sykepleier jobber i et omsorgsyrke med gode møter med pasienter og pårørende. Nære møter med mennesker i sårbare situasjoner. Noen ganger er situasjonene vonde, håpløse, og uløselig. I en arbeidshverdag der oppgavene er mange, og tiden er knapp er det belastende å stå i uløselige situasjoner over tid. Krevende fysisk og psykisk arbeidsliv gir en høy belastning over tid. Slitasjen gir muskel og skjellet plager, søvnvansker og psykiske plager. De er godt kjent, men allikevel kun et altfor høyt tall i en sykefraværs statistikk.

Torsdag 2. mars ble NOU rapporten « Den store forskjellen» presentert av kvinnehelseutvalget. Rapporten bekrefter at kvinners helse ikke blir tatt på alvor, sykdommer som muskel og skjelettsykdommer, fibromyalgi, angst og depresjon. Sykdommer som i større grad rammer kvinner. Typiske kvinne sykdommer som blir nedprioritert av helsevesenet. Sykdommene er også årsaken til høyt sykefravær i kvinnedominerte yrker som helsepersonell.

NOU rapporten « Den store forskjellen» kan ikke bli en rapport som havner i en skuff. Vi trenger kunnskap om årsakene til at kvinner gjennomgående har høyere sykefravær enn menn.

Det handler om helsa til helsepersonell. Vi trenger alle for å kunne tilby gode helsetjenester, som hver og en av oss vil trenger i løpet av livet. Høye sykefraværs tall er ikke bærekraftig for helsetjenestene. Uten tiltak vil den sette helseberedskapen i fare. Høye sykefraværs tall kan ikke lenger være tall i en statistikk. Vi trenger tiltak som verner oss helsepersonell fra sykdom og frafall fra arbeidslivet.

Det er lenge siden fedre oppdro døtre til lerkefugler. Like muligheter uansett kjønn skal være en selvfølge, og det må også inkludere arbeidshelsa i kvinnedominerte yrker. Faren min oppdro meg aldri til å bli et tall i en statistikk, men en selvstendig yrkesaktiv kvinne i troen på at arbeidshelsa min blir likeverdig ivaretatt som i mannsdominerte yrker.

Powered by Labrador CMS