Debatt

Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet mener tiden nå er inne for at lokalpolitikere sørger for å sikre at alle elever skal få mer fysisk aktivitet inn i skoledagen, skriver Paal Øieren, leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet fylkeslag.

Innføring av daglig fysisk aktivitet inn i skolen for alle klasser

Paal Øieren

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Leder Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet fylkeslag

Barn og unge bruker mye tid stillesittende på skolen og i fritiden. Faktisk er de inaktive det meste av tiden de er våkne. Det er negativt for helsen her og nå og for muligheten til å ha god helse i voksenlivet. 

Anbefalingene fra helsemyndighetene er klare på at alle barn bør være i aktivitet minst én time om dagen. Dette målet er det mange som ikke når i dag, og det må vi gjøre noe med. 

Skolen er vår viktigste fellesarena for barn og unge. Skal vi nå alle, er det her vi må sette inn innsatsen og nettopp bidra til økt aktivitet. Unger kommer fra ulike hjem og alle har ikke mulighet til å betale for trening eller organisere aktivitet. 

Ved å legge dette inn i timeplanen, sikrer vi at alle barn får nødvendig lek og bevegelse. Forskning viser at det er bra både for helse, trivsel og læring. Det er også med og bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller samt og kunne forbygge sykdom. 

Det er mange måter å gjøre dette på, og den enkelte skolen må lage sin egen plan. Men det kan ikke være opp til den enkelte skole om elevene skal få et slikt tilbud, når vi vet hvor viktig dette er. 

Dagens regjering har lovet å sørge for daglig fysisk aktivitet i skolen, men det tar for lang tid. Den 11. september er det kommunevalg, og som skoleeiere kan også kommuner gjøre vedtak om innhold i skolen. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet mener tiden nå er inne for at lokalpolitikere sørger for å sikre at alle elever skal få mer fysisk aktivitet inn i skoledagen.

Powered by Labrador CMS