Debatt

Flere må få mulighet til å delta i aktivitet for å fremme både individuell trivsel og løse ulike utfordringer i kommunen, skriver Jannicke S. Mykkestue,nestleder, Innlandet idrettskrets.

Idrettsglede for absolutt alle

Jannicke S. Mykkestue

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Nestleder, Innlandet idrettskrets

Flere må få mulighet til å delta i aktivitet for å fremme både individuell trivsel og løse ulike utfordringer i kommunen. Tenker vi langsiktig på det, er idrett en av de aller mest lønnsomme investeringene man kan gjøre. Å investere i et godt idrettstilbud, er en investering for å unngå fremtidige og langt større kostnader for kommunen. For hva koster ikke lediggang, manglende integrering, og frafall en kommune? Hver eneste som faller utenfor samfunnet eller får store helseproblemer, er en langt større kostnad enn det hadde vært å tilrettelegge for at de kunne ha mulighet til å delta i idretten.

 Aktivitet spiller en avgjørende rolle for den enkeltes velvære, samtidig som det kan ha positive virkninger på andre områder i lokalsamfunnet. Det er veldokumentert at fysisk aktivitet bidrar til å bevare og forbedre både den psykiske og fysiske helsen. Regelmessig fysisk aktivitet hjelper til med å forbedre den fysiske formen, forebygge visse psykiske plager og kan også fungere som en behandlingsmetode. De fleste har erfart at aktivitet gir en økt følelse av energi og velvære i hverdagen.

 Vi tror at kommunene og idrettslagene har sammenfallende ønsker i det å nå ut til alle innbyggere med gode tilbud, men også med gode sosiale fellesskap der alle er inkludert, alle sett og alle er med.

Kommunene spiller en viktig rolle som samarbeidspartnere for å sikre at idretten kan inkludere enda flere mennesker i aktiviteter. Det er imidlertid mange utfordringer knyttet til dette, blant annet økonomiske barrierer.

 Mange familier står overfor betydelige økonomiske utfordringer, og dette kan utgjøre en hindring for deltakelse i idrettsaktiviteter. Det kreves en aktiv idrettssektor og en engasjert kommune som prioriterer aktivitet og idrett for å sikre trivsel, og fordelene det har for samfunnet som helhet. Det er nødvendig med tiltak og støtteordninger som reduserer de økonomiske barrierene, og gjør det mulig for alle barn og familier å delta på lik linje, uavhengig av deres økonomiske situasjon.

 Ved å legge til rette for økt deltakelse i idrett vil kommunene kunne bidra til å skape et inkluderende og helsefremmende samfunn. Dette vil ikke bare ha positive effekter for den enkelte deltaker, men også bidra til å bygge sterke og sammenhengende lokalsamfunn. Gjennom et slikt samarbeid mellom kommuner, idrettsorganisasjoner og familier kan man virkelig realisere potensialet som ligger i fysisk aktivitet.

 Idretten vil:

· At kommunen sikrer flere muligheten til å drive idrett og fysisk aktivitet gjennom samarbeid med idrettslag, idrettsråd og lokal frivillighet.

· At kommunene aktivt bruker statens løsning om fritidskasser og vurderer lokale varianter av fritidskort for barn og unge.

· At det skal finnes tilskuddsordninger for økonomisk pressede familier for å sikre at barn og unge i disse familien får delta fullverdig i idrett og fritidsaktiviteter.

· Stimulere til flere utlåns- og bytteordninger av utstyr.

· Inngå samarbeid mellom kommune og idretten for å sikre at flere deltar i aktivitet og idrett i områder med store levekårsutfordringer, for å utjevne sosiale forskjeller.

Powered by Labrador CMS