Debatt

Hvilket ansvar har media som aktør i rovviltkonflikten?

Vilde Sponberg

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Rovdyrdebatten et intenst og sårbart tema, som vekker folks følelser og meninger. Nå viser det seg at kanskje avisene er med på å holde denne konflikten varm.

Folk som lever nær rovdyrene kjenner på kroppen frustrasjonen når rovdyr har forsynt seg av husdyrene deres eller jakthunden som får et brutalt møte med en ulv. Mange kan også være redde for å gå ut døra når det er observert ulv eller bjørn i nærheten, eller bli frustrert når det ikke er nok elg å jakte på fordi elgjegere konkurrerer med ulven.

Dette er eksempler på noe av det jeg fant da jeg gikk igjennom gamle nyhetssaker i forbindelse med ett studie som gir innblikk i hvordan rovdyrene fremstilles i media i Norge. Jeg har sett nærmere på avisartikler, kronikker og debattinnlegg på 1970-tallet, i 1982, 1987, 2004 og i 2014. Artiklene var fra lokalavisene Østlendingen og Hamar Arbeiderblad, og riksavisene VG, Dagbladet og Nationen.

Funnene mine er publisert som en artikkel i det internasjonale tidsskriftet GeoJournal. Gjennom nærmere 800 saker fant jeg ut at det var spesielt lokalavisene som skrev om rovdyrene, og da spesielt ulv og bjørn. Det var mer negativ omtale om disse artene i de lokale avisene enn i de nasjonale.

Det skal sies at de lokale avisene som ble undersøkt i studien holder til i gamle Hedmark. I deler av disse områdene lever det bestander av de fire store rovdyrene som gjør at de som bor der får en eller annen form for relasjon til disse artene. Resultatene i studien kunne vært helt annerledes om jeg hadde undersøkt lokalaviser i områder der det ikke er rovdyrbestander.

Er det bevisst at lokalavisene skriver mer negativt om rovvilt? Hva gjør dette med konflikten mellom «storsamfunnet» Norge og lokalbefolkningen i rovviltområdene? Kan dette skape mer splittelse?

Folk i urbane områder er mer positive til rovdyrene enn i landlige områder. Holdningene til naturen endrer seg og flere ønsker å ta vare på naturen, inkludert rovdyrene. Det er for eksempel mange i storbyene som ønsker å ta vare på ulven, men som aldri har opplevd dyret annet enn i media eller i bøker. Dette kan gjøre dem uvitende sammenlignet med de menneskene som opplever frustrasjonen med å ha rovdyr i nærheten.

Jeg er selv fra Engerdal der konflikten rundt rovdyr til tider kan være levende og engasjerende, også i avisspaltene. Etter å ha levd tett på disse tingene i oppveksten falt det naturlig å se nærmere på hvordan norske medier omtaler rovdyrene våre.

Rovdyrkonflikten har i senere tid blitt et tema som har skapt vel så mye konflikt mellom mennesker som mellom rovdyr og mennesker. Er media med å påvirke dette? Jeg mener funnene mine kan indikere det.

Jeg mener det kunne vært spennende å undersøke dette enda nærmere. Kan det gi oss funn som kan være med på å roe ned konflikten? Kan norske medier samarbeide om å forsøke å unngå mer splittelse? Hva om det ble mer skriv på gode hendelser rundt ulv og bjørn? Kunne dette bidra til mer ro i konflikten?

Det er viktig å forstå at media har en viktig rolle innen dette temaet og at de faktisk påvirker konflikten.

Powered by Labrador CMS