Debatt

Hege Ragnhildsløkken (t.v) og Jane Helen Sveen er leder og nestleder i Ergoterapeutene Innlandet

Hvem prioriterer bærekraftige helsetjenester i sin kommune?

Jane Helen Sveen og Hege Ragnhildsløkken

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Nestleder og leder, Ergoterapeutene Innlandet

Svært få kommuner er rigget for den demografiske utviklingen vi står ovenfor. De mangler helsepersonell, allerede i dag. Det viktigste kommunene kan gjøre nå er å prioritere annerledes. I stedet for å fortsette som før, må innsatsen dreies. 

 Innsatsen må balanseres, og kommunene må gjøre prioriteringer som setter flest mulig i stand til å klare seg selv. En bitteliten andel av helsepersonellet i kommunene er ergoterapeuter, selv om vi fremmer mestring og deltakelse for alle. Andelen ergoterapeuter må økes! Jo flere som kan gjenvinne eller opprettholde funksjon og mestring, jo færre trenger langvarige eller permanente tjenester som institusjonsplass og pleie.

 Ergoterapeut-dekninga varierer stort mellom kommunene. I de fleste kommuner ligger det henvisninger på vent, fordi ergoterapeuten(e) har altfor mye å gjøre. Dette kan være Hansen som trenger tilrettelegging slik at han kan gå på toalettet selv. En annen henvisning kan dreie seg om Pedersen som er utrygg i trappen mellom soverom og kjøkken/stue. En tredje henvisning kan gjelde Larsen som har begynnende demens og trenger tilrettelegging som forenkler omgivelsene og forebygger vandring. Når disse ikke får ergoterapi til rett tid, er det dessverre stor sannsynlighet for at situasjonen forverrer seg og at det settes inn hjemmetjenester eller hjemmesykepleie.

 Ergoterapeuter fremmer mestring gjennom alt vi gjør, enten det er ved å trene opp funksjon, finne nye måter å utføre hverdagsaktiviteter på eller ved å tilrettelegge boligen med tekniske hjelpemidler eller tilpasninger. Alle ønsker å være selvstendige og klare seg selv, men alle har ikke tilgang på ergoterapeut når de trenger det. Enten fordi kommunen ikke har ergoterapeut eller fordi det er lang ventetid. Sånn kan vi ikke fortsette, hvis målet er at flest mulig skal bo trygt hjemme, lengst mulig. Det målet er det stor politisk enighet om, men de konkrete tiltakene mangler.

 Det er ganske lett å forstå at det er smartere med kortvarig innsats av ergoterapeut - slik at en person igjen kan klare seg selv - enn å sette inn varig pleie eller hjelp. Derfor er det rart at valgkampen ikke synliggjør vilje til å iverksette prioriteringer som sikrer mer kompetanse som utløser innbyggernes ressurser. 

 Vi etterlyser tiltakene som faktisk kan skape bærekraft i helse- og velferdstjenestene. Hvordan er det i din kommune? Hvilke partier vil sikre at innbyggerne får ergoterapi til rett tid?

Powered by Labrador CMS