Debatt

Hva nå Støre, undres Kjell Arne Hanssen i Kongsvinger FrP

Hva nå statsminister Støre?

Kjell Arne Hanssen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Gruppeleder Kongsvinger FrP

Nå er det vel snart på tide at Statsminister Støre tar noen ordentlige grep og viser handlekraft, han fremstår jo som den mest handlingslammede Statsministeren Norge noen gang har hatt.

Borten Moe`s begjær etter å tjene raske penger, er jo bare en av fadesene utført av hans utvalgte statsråder. Det er jo en fire-fem av dem som har måttet ta sine hatter å gå og kanskje burde det vel strengt tatt vært en til som skulle lidd samme skjebne. Å bryte regjeringens habilitetsregler ved å kjøpe våpenaksjer er slettes ikke innafor for en statsråd. Det er jo slik at om man selv ikke styrer det departementet som skal kjøpe våpen av Kongsberggruppen, så sitter man i den situasjonen at man faktisk vet mye mer enn andre aksjespekulanter, om hva som og kommer til å til skje. Man deltar jo på alle regjeringskonferanser eller statsrådsmøter

Det er jo ikke slik at det kun er statsminister, finansminister og/eller den ansvarlige ministeren som er informert om regjeringens nært fremtidige hendelser og handlinger i det spesifikke departementet som håndterer saken.

Men det er faktisk like ille at enkelte statsråder tildeler sine nærmeste venner godt honorerte styreverv.

Men verst i disse sakene synes jeg det er at statsministeren selv (altså sjefen til disse ministrene) kun sender en melding om at man må vise «aktsomhet» når man skal bedømme sin habilitet eller inhabilitet. Ja man har jo sin tildelte arbeidshåndbok å gå etter, men når flere ministre over tid ikke evner å vise interesse for innholdet i denne tildelte håndboken, burde jo sjefen selv sendt instruksjon om hva som er rett eller ikke. Han burde jo instruert sine godt gasjerte statsråder om at å kjøpe eller selge aksjer når man er minister ,slettes ikke er innafor. Eller la andre enn sine egne ansvarlige statsråder sette inn styremedlemmer eller styreledere i bedrifter som sorterer under deres eget departement.

 Det må jo være pinlig for resten av partistyrelsen og andre tillitsvalgte rundt om i landet å ha en slik tafatt leder som dagens statsminister.

Powered by Labrador CMS