Debatt

Hva hadde lokalsamfunnet vårt vært uten idretten?

Jannicke S. Mykkestue,

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Tidligere styreleder i Kongsvinger Idrettslag

Etter 16 år som frivillig i Kongsvinger-idretten har jeg sett på nært hold hvor viktig den er for et levende lokalsamfunn. Idretten er mye mer enn bare et spill, den er limet som binder oss sammen og kan skape et sted hvor alle føler seg inkludert.

Idrettens uvurderlige rolle

Idrettslag og foreninger er en møteplass for mennesker i alle aldre og fra ulike bakgrunner. Gjennom felles interesser og aktiviteter knyttes bånd, vennskap oppstår, og et sterkt samhold i lokalsamfunnet etableres.

I tillegg tilbyr idretten et trygt og positivt miljø der barn og unge kan lære viktige livsferdigheter. Gjennom fair play, respekt for andre og samarbeidsevner, legger idretten grunnlaget for gode holdninger og verdier som barn og unge tar med seg videre i livet.

En stor samfunnsnytte er det også at idretten fremmer fysisk aktivitet, et viktig bidrag til god folkehelse. I en tid med økende stillesitting og bekymring rundt overvekt og fedme, kan idretten tilby et attraktivt og motiverende alternativ for å holde seg aktiv og i form. Vi må heller ikke glemme idrettens påvirkning på den psykiske helsen. Idretten er en sosial arena der man treffes fysisk på tvers av kultur, økonomi etc. noe som helt klart bidrar til inkludering.

Frivillighetens fundament

Den organiserte idretten er basert på et solid fundament av frivillige ildsjeler. Uten trenere, lagledere, dommere og styremedlemmer ville målet om «idrettsglede for alle» kunne bli borte.

Å stille opp som frivillig gir en unik mulighet til å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, bidra til barn og unges oppvekst, og samtidig skape en inkluderende arena for mestring og glede.

En oppfordring til alle

Vi trenger flere frivillige for at idretten skal kunne fortsette å spille sin viktige rolle. Alle kan bidra på sin måte, enten det er å steke vafler i kiosken, være lagleder, følge et lag på bortekamp eller ta en rolle i styret.

Det kreves ikke mye tid hvis enda flere bidrar, og du trenger ikke spesielle ferdigheter. For ikke å glemme, det å være frivillig i idretten er en berikende opplevelse som gir deg mye tilbake både i form av kunnskap, nettverk og vennskap!

Min oppfordring er altså - bli med og bidra! Engasjer deg i ditt lokale idrettslag eller -forening. Din innsats kan bety en stor forskjell for barn og unge i lokalsamfunnet, og du vil samtidig kunne være med på å skape et levende og attraktivt sted å bo.

Gjør du en innsats for idretten, er du med på å opprettholde et sterkt og inkluderende lokalsamfunn!

Powered by Labrador CMS