Debatt

Gjertrud Nordal. Fylkestingrepresentant Høyre.
Gjertrud Nordal. Fylkestingrepresentant Høyre.

«Hva er det Øvrebyen vgs er så redde for?»

Gjertrud Nordal

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkesrepresentant Høyre

Det er noen saker man som folkevalgt skulle ønske man slapp å bruke tid på. Forrige ukes sak om ungdomspartiene som ikke slipper inn på Øvrebyen er en sånn type sak. Ungdom som engasjerer seg politisk er ikke noe vi har for mye av.

Tvert i mot skulle vi gjerne hatt veldig mange flere som brukte fritid og ledige timer på å gjøre samfunnet bedre. De videregående skolene våre er deres arena for å verve medlemmer og å spre sine politiske budskap. Det er her de har mulighet til å møte elevene der de er. Det er ikke minst et viktig sted for å få snakket med ungdom om hva de er opptatt av.

La meg bare understreke: det er selvsagt viktig at partiene rydder opp etter seg, oppfører seg pent og ikke driver pågående vervemetoder som skaper ubehag. Det har de et felles ansvar for å sørge for, uavhengig av om de er der samtidig eller hver for seg.

I april stilte jeg spørsmål i fylkestinget om hvilke regler som gjelder for besøk på våre videregående skoler. Jeg fikk et svar fra fylkesordføreren som jeg synes var ganske oppklarende: Det er viktig for et levende demokrati at ungdommer er politiske aktive og ønsker å fremme sine politiske syn.

For å sikre en lik og rettferdig tilgang til de videregående skolene er det utarbeidet retningslinjer for skolebesøk og stands ved de videregående skolene. Retningslinjene ble fastsatt i samråd med rektorene i 2020. Formålet er å gi de aktuelle tilgang til skolene på en ordnet og likeverdig måte, og uten at det forstyrrer skolens ordinære aktivitet. De er som følger:

Politiske ungdomspartier og andre organisasjoner som ønsker å besøke skolene for å gi informasjon, holde stands eller lignende, skal ta kontakt med rektor i forkant. Rektor skal være positiv og legge til rette for slik aktivitet ved skolene basert på følgende prinsipper:

  • Alle ungdomspartier og organisasjoner skal behandles likeverdig
  • Det settes av egne datoer av den aktuelle skolen hvor partier og organisasjoner kan besøke skolen

Videre skriver han at dersom partiene tar kontakt med de videregående skolene våre og spør om å få komme på besøk, skal som hovedregel svaret være ja.

Dersom det ikke passer, bør skolen tilby en annen dato. Likevel opplever ungdomspartiene fremdeles å få negativt svar når de tar kontakt med Øvrebyen, og det er på tide å spørre skolen hva de egentlig er så redde for?

Jeg stiller meg rett og slett uforstående til hvordan Øvrebyen videregående skole klarer å tolke disse reglene annerledes enn nesten samtlige andre videregående skoler i Innlandet.

Det er bare trist at man som unge engasjerte må bruke så mye tid på å krangle seg til lov til å drive helt lovlig kunnskapsformidling. Faktisk bare trist. Jeg håper det snart kommer en invitasjon fra Øvrebyen til ungdomspartiene. Det fortjener de etter to år med minimal fysisk politisk aktivitet.

Powered by Labrador CMS