Debatt

«Høyre støtter ikke rådmannens forslag»

Øyvind Randmæl-Warpe

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Gruppeleder Kongsvinger Høyre. Nestleder i Komité for oppvekst og læring.

I Høyres program står det at «Høyre vil prioritere en skolestruktur som sikrer elevene gode og likeverdige læringsmuligheter og en best mulig utnyttelse av ressursene». Høyre ser på reisevei som en del av skoledagen, og hvis elever i 6-7-årsalderen må sitte 2-3 timer på buss hver dag er vi usikre på om dette gir likeverdige læringsmuligheter og om det er en god utnyttelse av ressursene.

Da Høyre gikk inn i samarbeidet med de andre posisjonspartiene var det bred enighet om at det ikke er behov for å gjøre endringer i barneskolestrukturen i denne perioden. Dette ble en del av samarbeidsavtalen. Rådmannens forslag er å legge ned barneskolene i neste periode, så dette punktet i avtalen er ikke relevant i denne saken.

Når det gjelder ungdomstrinnet på Austmarka er vi i likhet med rådmannen bekymret for det synkende elevtallet her. Vi ønsker derfor å utfordre rådmannen på hva man kan gjøre for å øke elevtallet. Har man informert godt nok til alle 7-klassinger i kommunen om at det er fritt skolevalg i ungdomstrinnet? Har man profilert Austmarka som en ungdomsskole med andre muligheter enn KUSK, særlig knyttet til friluftsliv, jakt og fiske? Vi ønsker å utfordre rådmannen til å øke elevtallet med de virkemidlene som er tilgjengelig. Nå må vi gi tiltakene en sjanse til å virke. Lykkes vi ikke med det, så må vi ta grep. Vi kan ikke ha en skole uten nok elever til at vi også kan oppfylle kravene til skolen som en sosial læringsarena.

I forrige kommunestyremøte vedtok vi at kommunen skal lage en plan for utvikling av grendene. Dette er helt i tråd med Høyres program. Vi ønsker at Kongsvinger kommune skal være attraktivt å flytte til, særlig for tilflyttere i etableringsfasen. Ikke alle tilflyttere ønsker sentrumsnære tomter. Noen vil bo landlig til, og i Høyre ønsker vi å legge til rette for denne valgfriheten. En økt tilflytting til Kongsvinger kan bidra til å øke elevtallet, også i grendene.

For Høyre er innholdet og kvaliteten det viktigste, ikke størrelsen til skolene. Skoleutvikling og skolebehovsplanen handler også om å ha riktig kompetanse på alle skolene våre, uavhengig av struktur.

Det er forventet lavere økonomiske overføringer som følge av et redusert elevtall i Kongsvingerskolen. Dette er en bekymring som Kongsvinger Høyre deler. Vi vil følge opp for å sikre at kvaliteten i tjenestetilbudet opprettholdes fremover. Dersom vi i fremtiden på grunn av kommuneøkonomi må velge mellom faglig kvalitet og struktur, vil Kongsvinger Høyre prioritere kvalitet i innholdet.

Våre velgere skal være trygge på at Høyre vil prioritere en skolestruktur som sikrer elevene gode og likeverdige læremuligheter og en best mulig utnyttelse av ressursene. Derfor kommer vi ikke til å støtte rådmannens forslag.

Powered by Labrador CMS