Debatt

Øyvind Randmæl-Warpe (t.v.) og Oskar Aanmoen i Kongsvinger Høyre.

Hotellet i Byparken er ikke død og begravet!

Oskar Aanmoen og Øyvind Randmæl-Warpe, Kongsvinger Høyre

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Planene om hotell, kultur- og kinosenter i Byparken er ikke død, og det har ikke vært en uverdig begravelse av planene. Planen lever, det bekreftet et enstemmig kommunestyre i Kongsvinger den 20. mars.

Etter en uryddig prosess med lite informasjonsflyt og manglende initiativ fra ordførerens side valgte en samlet opposisjon av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti å kreve et ekstraordinært kommunestyremøte for å skaffe klarhet i situasjonen – det fikk vi til.

Forslaget som ble vedtatt lyder som følger: «Kommunedirektøren bes framlegge en sak før sommeren 2024 med forslag på hvordan vi kan ferdigstille reguleringsplanen i sak 47/23, og beskrive for veien videre.» La det ikke herske noen tvil, sak 47/23, det er «Reguleringsplan Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter». Og reguleringen gjelder Byparken, ingen andre steder.

At skeptikerne til bypark-hotell i Rødt, SV og Pensjonistpartiet også stemte for dette er en kjærkommen politisk snuoperasjon.

Å ikke få realisert dette hotellet vil bety at alle pengene og ikke minst all tiden brukt, har vært totalt bortkastet. Om realisert, vil et hotell være det beste tilskuddet til sentrumsutviklingen av byen vår på lange tider. For skal vi ha et kulturhus også, så finnes det ingen alternativer enn Byparken.

Omkamp på omkamp gagner ingen og fører i hvert fall ikke til positiv byutvikling, men negativ byutvikling. Å ofre omkring 10% av byparken til hotell vil bety at de resterende 90% av parken faktisk vil bli brukt igjen. Å tilbakeføre tomten ved siden av svømmehallen til parken, vil føre til at parken i praksis er like stor etter som før hotellet bygges. Å la parken fortsette å ligge brakk som nå, er det desidert dårligste alternativet for parkens fremtid.

Ingen byggesaker skal ta syv år å fullføre. Nå har kommunedirektøren tatt grep. Vi tar det som en selvfølge at vi innen relativt kort tid vil se resultater av grepene som er tatt. Det er forståelig, men leit, at utbyggerne ikke ønsket å gå videre med prosjektet.

Høyre fikk også et samlet kommunestyre med på at kommunedirektøren nå skal koble Formannskapet mye tettere på utviklingsprosjekter. Det er med på å gi politikken mulighet til, men også ansvar for, å være mer involvert i viktige prosjekter.

Nå går vi videre med reguleringen av deler av byparken til hotell. Dette var det en samlet opposisjon som la til rette for – og vi er glade for at de andre partiene ble med på vedtaket.

Powered by Labrador CMS