Kristina Kvarv Andreassen er ansvarlig for det nye fagskoletilbudet.
Kristina Kvarv Andreassen er ansvarlig for det nye fagskoletilbudet.

Nytt studietilbud ble til i rekordfart

Med støtte fra Odal Sparebank og regjeringens ekstra bevilgninger til flere fagskoleplasser, har Kongsvinger høgskolesenter på rekordtid satt i gang et nytt fagskoletilbud innen helse, utarbeidet etter kommunens behov.

Publisert Sist oppdatert

I 2019 mottok høgskolesenteret i Kongsvinger støtte fra Odal Sparebank til en prosjektlederstilling som blant annet skulle jobbe for å få på plass et nytt fagskolestudium innen helse i løpet av 2021.

Men da koronaviruset stengte ned landet i mars i år, og regjeringen bevilget midler til 1000 ekstra fagskoleplasser i landet, handlet høgskolen raskt for å kunne starte et tilbud allerede i høst.

Kartlegging av behov

Kristina Kvarv Andreassen, prosjektleder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, startet i samarbeid med fagskolen Innlandet en kartlegging av kommunenes behov innenfor helsesektoren.

— Vi har vært i tett dialog med helseleder i hver av kommunene i Kongsvingerregionen, og landet før sommeren på et studietilbud innen rehabilitering og hverdagsmestring. Dialogen med kommunene underveis har vært god, og vi er også glade for at kommunene prioriterer kompetanseheving i en hardt presset tid som følge av koronasituasjonen, sier Kvarv Andreassen.

Helse er et av satsningsområdene hos Høgskolen i Kongsvinger.
Helse er et av satsningsområdene hos Høgskolen i Kongsvinger.

Toårig kurs på deltid

Skoletilbudet strekker seg over to år på deltid, med en skoledag i uka samt ti ukers praksis. Utdanningen er rettet mot ansatte innen helsesektoren som har fagbrev, eller minimum fem års relevant yrkesbakgrunn.

— Kurset tar sikte på å gi økt kompetanse for ansatte i hjemmebaserte tjenester, som kan bidra til at brukere med redusert helse skal kunne mestre hverdagsoppgaver i hjemmet med god livskvalitet, sier Kvarv Andreassen.

Søknadsfristen for årets kurs var 1. oktober med oppstart i november. Årets kull består av 12 studenter hvorav seks er ansatte i Kongsvinger kommune.

Styrer kommunens tilbud

Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger kommune, Cathrine Pedersen skriver i en e-post til Mitt Kongsvinger at kommunen har et tett og godt samarbeid med høgskolestiftelsen.

Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen er fornøyd med det nye skoletilbudet.
Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen er fornøyd med det nye skoletilbudet.

De har sammen med de øvrige kommunene i regionen fått anledning til å påvirke det nye fagskoletilbudet, slik at dette er i tråd med de behovene kommunehelsetjenesten har. Kommunalsjefen forteller også at alle kommunens helseenheter har kompetanse og kvalitetsplaner som skal legge til rette for at tjenestene sikrer den kompetansen man er i behov av for å gi innbyggerne gode tjenester.

Kommunen har også vedtatt fire strategidokumenter innen helse og omsorg, som alle fremhever viktigheten av å sikre og legge til rette for kompetanseheving hos kommunens medarbeidere og ledere.

— Hva betyr dette tilbudet for kommunen, kommunens ansatte og for brukerne?

– Kommunen har en vedtatt strategi om at våre innbyggere skal få bo hjemme så lenge det lar seg gjøre, selvfølgelig innenfor faglig forsvarlighet og i tett dialog med den enkelte. Tjenestene har de siste årene dreid fra institusjon til mer varierte tjenester i hjemmet. Vi har spesialiserte tverrfaglige rehabiliteringsteam som sammen med hjemmesykepleien og korttidsavdelingen bidrar sterkt til at flest mulig kan få bo hjemme lengst mulig. Det er viktig for brukerne at de får riktig hjelp til rett tid, slik at det oppleves trygt å bo hjemme. Det nye fagskoletilbudet med rehabilitering styrker dette tilbudet ytterligere, og målet er at rehabilitering, habilitering og hverdagsmestring er en integrert del av tjenestene.

Powered by Labrador CMS