Foreldrerepresentant Teresa Bergerud (t.v.) og rektor Hanne Holme ved Kongsvinger Montessoriskole ønsker 10 nye elever velkommen neste skoleår.
Foreldrerepresentant Teresa Bergerud (t.v.) og rektor Hanne Holme ved Kongsvinger Montessoriskole ønsker 10 nye elever velkommen neste skoleår.

— Vi tror på litt andre rammer

Frøene som Kongsvinger Montessoriskole sådde i 2019 er begynt å vokse seg til stadig sterkere planter. Nå planlegger friskolen for sitt tredje skoleår på Rasta – og står bedre rustet enn noen gang.

Publisert Sist oppdatert

— Vi mener vi er på riktig vei. Elevene trives og deltagelsen fra foreldrene er enestående, fastslår rektor Hanne Holme.

Rett skal være rett: Alt har ikke gått på skinner for den nyetablerte montessoriskolen i Kongsvinger. Den ble etablert i 2019, fikk så vidt flyttet inn i sine lokaler i det gamle høgskolebygget på Rasta, måtte bytte ledelse, og kom egentlig litt i seineste laget ut av startgropa.

— Nå er vi inne i vårt andre skoleår, og det kjennes så mye bedre. Etableringsåret er overstått, men vi er fortsatt i en slags etableringsfase. Det handler om å få tilpasset alt slik vi ønsker, både lærere og elever skal kjenne at de hører til her, sier hun.

Det ser ut som en skole nå. Fargerikt og friskt gjennom ganger og undervisningsrom, store lekeområder ute. Det er ikke til å ta feil av. Her er det barn i aktivitet.

Så hva er egentlig så annerledes her?

Linnea S. Solberg og Leon Andersen er ganske så fornøyde med dagens første oppgaver.
Linnea S. Solberg og Leon Andersen er ganske så fornøyde med dagens første oppgaver.

Litt ulik tilnærming

— Vi har hørt mye rart, og lest mye rart om montessoriskolen. At det er en tulleskole, og at man bare tegner og driver med uviktige ting hele dagen. Kort fortalt er vi en skole som skal se barnet – på barnets premisser. Vi tror at den generelle tilstedeværelsen til ansatte, elever og foreldre, måten vi gir ansvar og fordeler arbeidsoppgaver, og hvordan vi snakker til og om hverandre på, vil utgjøre en forskjell. Men det må jo læres, sier rektor Hanne, før hun legger til:

— Den offentlige skolen klarer mye bra. Hos oss gjør vi tilnærmingen til hvert enkelt barn bare på en litt annen måte. Vi har for eksempel mindre faginndeling, litt lengre økter, mer dybdelæring og vi bruker mer konkretiseringsmateriell.

Lærer av hverandre

Kongsvinger Montessoriskole er ikke et eksempel på en nedlagt grunnskole i Distrikt-Norge. Den er etablert med utgangspunkt i at noen foreldre ønsket en alternativ pedagogikk for sine barn.

— Vi tror på litt andre rammer og en litt annen tilnærming enn det brukes i den tradisjonelle skolen, men etter ny læreplan i det offentlige er det et faktum at vi stadig nærmer oss hverandre mer, konstaterer Hanne Holme.

Aldersblanding blant elevene er viktig – både i praksis og som prinsipp. Minimum tre alderstrinn skal det være, og det er ikke minst fordi barna, ifølge Montessori-pedagogikken, har stort utbytte av å lære av hverandre.

Isabel Smestad Albertsen hadde også tid til å smile litt ekstra for fotografen.
Isabel Smestad Albertsen hadde også tid til å smile litt ekstra for fotografen.

Rekruttering tar tid

Det første skoleåret hadde Kongsvinger Montessoriskole elever fra 1. til 4. trinn. Dette skoleåret er de eldste vokst til 5. klassinger, og til neste år blir det 6. klassinger.

Nye elever tas fortrinnsvis inn i 1. klasse. Når søknadsfristen går ut for neste skoleår 1. desember, er det plass til 10 nye elever.

— Vi har brukt en god del tid og ressurser på å finne frem til det riktige teamet og de gode pedagogene. Med rekruttering både fra inn- og utland mener vi at skolen har et sterkt og godt fagmiljø. Flere av pedagogene har erfaring fra offentlig skole, og fire av lærerne har videreutdanning i Montessori-pedagogikk. På den måten får vi med oss det beste av ulike skoleverdener, konstaterer rektor.

Det må være orden, og det er noe man ikke bare kan snakke om. Går noe i stykker, så kan det repareres.
Det må være orden, og det er noe man ikke bare kan snakke om. Går noe i stykker, så kan det repareres.

Alle vil så gjerne delta

Kongsvinger Montessoriskole er et samvirkeforetak, eid av foreldrene som har barn i skolen. Det innebærer at man også får et mye tettere og nærere forhold til skolen – og det kommer en nystartet skole til gode.

— Dette blir en dugnad på litt andre premisser, de fleste kjenner at de så gjerne vil delta i det arbeidet vi trenger hjelp til. Vi har fått mye på plass takket være foreldrene, de er en del av selve fundamentet vårt, konstaterer Hanne Holme.

Foreldrerepresentant Teresa Bergerud kan bare si seg helt enig.

— Vi ønsker å skape engasjement i foreldregruppen. Det er ingen betingelse, men de fleste i foreldregruppen deltar aktivt – vi har alle et felles mål og det er at barna våre skal ha de beste rammene omkring sin skolehverdag. Og vi blir jo mye bedre kjent med hverandre – vi som tross alt eier denne skolen.

En ønsket skole

Rektoren tror at Kongsvinger Montessoriskole har en fordel fordi foreldre som søker om skoleplass her faktisk har et ønske om at barnet vil ha best av å gå der.

— Dersom motivasjonen til enkelte er at vi skal være en nødløsning, eller redningen fordi det ikke fungerte så godt andre steder, så er det ikke sikkert at vi likevel er det rette valget. Derfor har vi gode samtaler med foreldrene som søker seg hit, nettopp for at de skal bli klar over hva de går inn i. Hvilke forpliktelser vi har til hverandre, og ikke minst at de får vite hva de får ved å velge oss, forklarer hun.

Når elevene er på plass og godt etablert i PPsin skolehverdag, så jobbes det fortsatt mye med foreldregruppa. Denne forståelsen mellom hjem og skole er helt grunnleggende for at det skal bli en helhetlig tankerekke.

Gjør alt som alle andre

— Det er ingen sær organisasjon vi driver. Dette er skole med en litt annen tilnærming til fagene. Vi følger vår egen læreplan, men den er sidestilt og har de samme kompetansemålene som læreplanen de offentlige barne- og ungdomsskolene følger, forklarer Hanne Holme.

Foreldrerepresentant Teresa Bergerud er svært fornøyd med uteområdet ved skolen. Mange av foreldrene har bidratt med stor dugnadsinnsats.
Foreldrerepresentant Teresa Bergerud er svært fornøyd med uteområdet ved skolen. Mange av foreldrene har bidratt med stor dugnadsinnsats.

Og foreldrekontakt Teresa skyter inn:

— På fritida har også våre barn alle typer interesser. De deltar på fotball, håndball, dans, riding, turning, ja hva som helst sammen med andre barn fra de andre skolene. Vi har absolutt ikke noe mål om verken å bli sett eller vurdert som noen særinger som ikke evner å gjøre de helt vanlige, dagligdagse tingene sammen med andre.

Så da er det kanskje ikke så spesielt her likevel.

Det er bare litt annerledes.

Skolen er et samvirkeforetak

Internasjonalt er det dyrt å gå på Montessoriskole, mens det er gratis på mange av skolene i Norge. Statlig finansiering dekker opp for 85 prosent av det en skoleplass koster i det offentlige. Resten klarer Kongsvinger Montessoriskole selv å finansiere gjennom aktiviteter og dugnader. Og ettersom det er en friskole går alt overskudd direkte tilbake igjen til elevene.

Det vil si – alle foreldre må betale en andel på 2000 kr per barn for å være med i samvirkeforetaket, dette sameiet som rett og slett eier skolen. Dette er en engangssum. Det er altså foreldrene som eier, og de har stor innflytelse på skolens drift gjennom styret, foreldreråd og FAU.

Kongsvinger Montessoriskole har fire montessoripedagoger på 35 elever. I tillegg kommer tre assistenter og egen kokk. Barna er med på å lage og servere lunsj fire dager i uka, i tillegg til frukt og grønt underveis i skoledagen hver eneste dag.

Skolen har egen gjenbruksstasjon der det er mulig å bytte klær, gi bort og finne nye plagg.

Powered by Labrador CMS