Ifølge en pressemelding fra regjeringen vil det bli korona teststasjon på Riksåsen ved Øyermoen i Kongsvinger

Foreløpig ikke koronatesting på E16 ved svenskegrensa

Regjeringen vurderer å stenge flere mindre grenseoverganger etter nyttår. Dette for å kunne kanalisere reisende inn til landet via grenseoverganger med politikontroll og testmuligheter for korona.

Publisert Sist oppdatert

I regjeringens oversikt over grensestasjoner som vil kunne utføre koronatesting fra 2. januar, er Riksåsen ved Øyermoen i Kongsvinger oppført. Foreløpig er det uvisst om det eventuelt vil skje.

– Kongsvinger kommune har tett dialog med Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmann) om denne saken. Inntil videre har Statsforvalteren i Innlandet bedt kommunen om å avvente etablering av teststasjon på E16 ved svenskegrensa. Det er flere grunner til det, hvor den viktigste årsaken er kort avstand til den eksisterende teststasjonen på Magnormoen. I tillegg er det lave trafikktall på E16 og begrensede muligheter for å lokalisere en trafikksikker teststasjon med nødvendig infrastruktur nær grensen. Om det blir en endelig løsning ikke å etablere en teststasjon i tilknytning til E16 er foreløpig usikkert, opplyser Rune Lund, kommunalsjef i Kongsvinger kommune, til Mitt Kongsvinger.

I følge Regjeringens liste over grensestasjoner med testmuligheter, kan det virke som om denne grenseovergangen kun vil ha muligheter for testing i tidsrommet mellom kl 08.00 og 15.30, men det er altså uavklart hva som vil skje. Etter hva Mitt Kongsvinger vet så har det ikke tidligere vært testmuligheter ved Riksåsen.

Det gjøres enkelte unntak for den innførte testplikten, unntakene vil gjelde personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater i tillegg til barn under 12 år.

Kan bli aktuelt å stenge mindre grenseoverganger

I pressemeldingen fra regjeringen sier også justis- og beredskapsminister Monica Mæland at det kan bli aktuelt å stenge flere mindre grenseoverganger.

I Kongsvinger kommune er det flere mindre grenseoverganger mellom Norge og Sverige som i dag er farbare med bil.

På Varaldskogen går fylkesvei 1992 over grensen ved Mitandersfors, på Kjerret mellom Brødbøl og Finsrud fortsetter fylkesvei 1998 over til Sverige ved Håvilsrud, i tillegg til de to mindre veiene Tomtavegen og Linnerudhaugvegen, som også fortsetter inn i Sverige. Hvorvidt disse grenseovergangene vil bli stengt er ennå ikke avklart.

Grenseovergangen ved Mitanderfors på Varaldskogen er en av flere grenseoverganger i Kongsvinger
Powered by Labrador CMS