Dette møter deg på grensene inn i Norge i disse dager. F.v. Tobias Jerud, Tor Arne Hellerud og Santina Kvesetberg
Dette møter deg på grensene inn i Norge i disse dager. F.v. Tobias Jerud, Tor Arne Hellerud og Santina Kvesetberg

Lokale HV-mannskaper tar over grensekontrollen

I tillegg til politi og tollvesen, bidrar også Heimevernet til grensekontrollen som er innført i landet. Fra Vestmarka i sør, til Trysil i nord vil det være mannskaper fra Vinger HV-område som patruljerer grensene i jula og til midten av januar.

Publisert

Det har vært noen hektiske dager for områdesjef Inge Langrekken og hans mannskaper i Vinger HV-område, som nå tar over ansvaret for grensepatruljeringen.

Kommandosentralen er blitt flyttet fra Haslemoen og ned til Kongsvinger.

Mannskaper er kalt inn, vaktplaner lagt, forsyninger og nødvendige tjenester som forsvaret selv ikke stiller med er bestilt inn.

Lokale mannskaper på grensene

Vinger HV-område stiller med 70 mann og kvinner for å løse denne oppgaven.

— Ikke alle mannskapene er ute samtidig, men det vil være grensepatruljer ute til alle døgnets tider, forteller Inge Langrekken.

— I tillegg til oss, er også politiet og tollvesenet ute for å kontrollere grenseovergangene.

Mannskapene i Vinger HV-område er i stor grad bosatt i kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Odalskommunene. I tillegg er det noen som er bosatt utenfor disse kommunene, men som har tilknytning til distriktet.

Siden de fleste av mannskapene er bosatt i distriktet gir det muligheter for at man kan bo hjemme under tjenesten.

— Vi rullerer mannskapene slik at det ikke skal bli for stor belastning på den enkelte. Skiftordningen er lagt opp slik at det også er flere som er i sivil jobb samtidig med denne tjenesten sier Langrekken.

Områdesjef i Vinger HV-område, Inge Langrekken og hans mannskaper har en lang grense som skal kontrolleres.
Områdesjef i Vinger HV-område, Inge Langrekken og hans mannskaper har en lang grense som skal kontrolleres.

Godt trente mannskaper

Hvordan er det med motivasjonen?

— Mannskapene er motiverte for dette oppdraget, og opplever det som meningsfullt. Dette er noe vi har trent på og mange av de innkalte var også med på grensekontroll da landet stengte ned i mars måned sier Langrekken.

— Vi prøver å være fleksible på hvem vi kaller inn, blant annet så prøver vi å unngå å hente inn personell som har andre samfunnskritiske arbeidsoppgaver. I de familiene der ektefelle eller samboer har samfunnskritiske arbeidsoppgaver gir vi som oftest fritak for tjenesten.

Administrasjonsbefal Kristian Rikvold-Jess har ansvar for blant annet at alt av forsyninger er på plsss.
Administrasjonsbefal Kristian Rikvold-Jess har ansvar for blant annet at alt av forsyninger er på plsss.

— Alle innkalte er trent i å utføre de oppgavene vi er pålagt. Vi trener med politiet og har også god dialog med både politi og tollvesen i denne innsatsen, sier Langrekken.

Grensen er lang, og det er mange grenseoverganger som skal kontrolleres. HV sin styrke er lokalkunnskap og lokalkjennskap, det er kanskje lettere for en sivilist å tipse en man kjenner i HV om merkelig aktivitet enn å kontakte andre myndigheter, fortsetter Langrekken.

Greit å jobbe i jula

Mannskapene som skal jobbe gjennom jula vil bli tatt godt vare på og Langrekken lover at det skal bli noen juleoverraskelser og litt ekstra god mat.

En av de innkalte er administrasjonsbefal Kristian Rikvold-Jess som opprinnelig er fra Kongsvinger, men til daglig bosatt i Oslo. Han er ansvarlig for at alt av nødvendige forsyninger og tjenester HV har behov for er på plass.

— Vi benytter oss i stor grad av lokale leverandører på det forsvaret selv ikke stiller med. Slike ting som mat og tjenester som søppelhåndtering ordner vi lokalt, sier Kristian Rikvold-Jess.

Det er også han som skal bestille inn julemat til mannskapene.

Rikard Johansen fra Kongsvinger er også kalt inn til tjeneste i jula. Han var også med i de 90 dagene grensene ble kontrollert i vår.

— Det er greit å gjøre en slik tjeneste, det er dette vi kan bidra med slik som situasjonen er nå, forteller han.

–Nå vet vi hva vi går til, vi har fått god trening med politiet og i HV, og nye mannskaper rulleres inn med erfarne slik at læringsprosessen er god.

Johansen kan også fortelle at de som blir stoppet på grensene stort sett har forståelse for den jobben HV utfører.

— De aller fleste er hyggelige og forståelsesfulle. Vi har forståelse for at folk vil inn i landet, men vi må etterfølge de reglene som er satt, selv om det enkelte ganger kan være vanskelig å bortvise folk med gode grunner til å besøke landet.

Strenge smittetiltak

Inne på kommandosentralen er det innført påbud om munnbind, overalt er det plassert ut håndsprit og mannskapene oppfordres til å holde nødvendig avstand der det er mulig. Ute på patruljer er det alltid de samme mannskapene som jobber sammen for å redusere smittefaren ytterligere. Kjøretøy blir vasket ned med sprit mellom vaktskiftene.

Inge Langrekken ser at det kan være en utfordring å la mannskapene bo hjemme.

— Det er vanskelig å balansere smittevern, men vi ønsker at folk skal kunne ha et liv utenom tjenesten.

f.v Johnny Randen, Inge Langrekken og Rikard Johansen iført munnbind inne på Vinger HV-område sin kommandosentral
f.v Johnny Randen, Inge Langrekken og Rikard Johansen iført munnbind inne på Vinger HV-område sin kommandosentral

Kontroll til alle døgnets tider

Mannskapene utfører grensepatruljer langs grensen fra Eidskog i Sør til Trysil i nord. Ved Riksåsen noen kilometer øst for Øyermoen møter Mitt Kongsvinger en av patruljene som er ute for å kontrollere de som vil inn i landet.

Ved denne grenseovergangen er det også mange svensker og nordmenn som møtes for å utveksle julegaver. Derfor har man valgt å bruke en av stikkveiene på grensen som en plass der nordmenn og svensker på trygg avstand kan gjøre dette..

— Mange av de som krysser grensen her arbeider i Norge, og etter å ha dokumentert dette får de kjøre videre, sier områdesersjant Ole Petter Vibekken som er ute for å følge opp patruljen som står ved Øyermoen.

— Vi opplever også tilfeller som illustrerer hvor vanskelig dette er for mange. For eksempel ser vi barn som har foreldrene bosatt på hver sin side av grensen bli avlevert og hentet etter å ha tilbragt tid hos den ene av foreldrene, fortsetter Vibekken.

Det forekommer også tilfeller der HV må bortvise personer som ikke har en god grunn til å komme inn i landet.

Vinger HV-område sine mannskaper kommer til å patruljere grensene fram til i midten av januar, da de blir avløst av et annet HV-område.

Operativ ansvarlig og områdesersjant Ole Petter Vibekken er ute for å følge opp patruljer på grensen.
Operativ ansvarlig og områdesersjant Ole Petter Vibekken er ute for å følge opp patruljer på grensen.

Politiet og HV samarbeider godt

Stabssjef Pål Erik Teigen ved Innlandet politidistrikt er svært godt fornøyd med samarbeidet med HV.

— HV har en begrenset politimyndighet, og har gjennomgått to dagers kurs hos politiet før de sendes ut på grensekontroll. Hovedoppgaven med grensekontrollene er smittevern, men de har også avdekket grensekriminalitet, hvor sakene blir tatt over av politiet.

Stabssjef ved Innlandet politidistrikt er godt fornøyd med samarbeidet med Heimevernet
Stabssjef ved Innlandet politidistrikt er godt fornøyd med samarbeidet med Heimevernet

Totalt er det cirka 130 mannskaper fra HV, Tollvesenet og Politiet som er ute og vokter grensene mot Sverige i Innlandet.

– Vi har fått tilført ekstra ressurser i politiet til denne oppgaven, slik at det ikke skal gå utover politiets vanlige arbeidsoppgaver, legger stabssjefen til.

Powered by Labrador CMS