21 dagers fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerretten i to år. Det er straffen som en kongsvingermann er idømt etter fyllekjøring i fjor vår.

Tatt med høy promille - Må sone 21 dager i fengsel

Kjøringen hadde et svært stort skadepotensial på en sterkt trafikkert vei påpeker Glåmdal tingrett, som nå har dømt sjåføren med høy promille til fengsel og bot.

Publisert

Mannen i 50-årene med adresse i Kongsvinger, var ifølge Glåmdal tingrett langt i fra skikket til å kjøre bil da han ble stanset på E6 i mars. Utåndingsprøve tatt av ham rett etterpå viste en alkoholkonsentrasjon på 1,02 milligram per liter luft. Dette tilsvarer en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,04 promille.

Sjåføren har erkjent promillekjøringen, og tingretten har lagt vekt på et stort skadepotensial i straffutmålingen.

– Ut fra rettspraksis er det ikke tvil om at forholdet kvalifiserer til ubetinget fengsel. 21 dagers fengsel er etter rettens syn i tråd med praksis, heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen på 21 dager, som er tilsvarende påtalemyndighetens påstand, er mannen også dømt til å betale 10.000 kroner i bot.

Domfelte har utenlandsk førerkort, og er fradømt retten til å kjøre bil i Norge i to år fra den skjebnesvangre kjøreturen i mars.

Glåmdal tingrett har vurdert mannens argumentasjon om jobbmessige utfordringer dersom han mister retten til å kjøre bil.

Retten finner ikke at dette kan tilsi kortere tapstid enn to år. Slik saken ligger an må hensynet til trafikksikkerheten og allmennheten veie tyngre enn de negative konsekvensene som tap av førerretten har for domfelte

Powered by Labrador CMS