Fortsatt usikker framtid for tinghuset i Kongsvinger.
Fortsatt usikker framtid for tinghuset i Kongsvinger.

Usikker framtid for Glåmdal tingrett

Glåmdal tingrett i Kongsvinger er likevel ikke reddet som selvstendig rettssted for fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Selv om et flertall på Stortinget så sent som i juni blankt avviste et forslag på nye retts kretser for hele landet, har ikke Regjeringen tenkt å legge bort sitt forslag til endringer i organiseringen av Domstolene.

Nå vil Regjeringen bruke statsbudsjettet til å få til endringer som vil kunne føre til at Glåmdal tingrett i framtida blir underlagt Lillestrøm.

Dette kommer fram i den nylig framlagte Odelstingsproposisjonen om endringer i domstolstrukturen. Av den går det fram at Justis- og Beredskapsdepartementet i sitt forslag for Stortinget ikke virker synlig preget av det flertallet i opposisjonen, med hjelp av Fremskrittspartiet, så sent som i sommer vedtok.

Nå dukker tilnærmet samme forslag opp i en ny Proposisjon som foreslår tilnærmet det meste av hva flertallet i Stortinget avviste for bare noen måneder siden.

Hovedsete på Lillestrøm

For Glåmdal tingrett og Kongsvinger innebærer Regjeringens nye forslag at Glåmdal tingrett fortsatt vil bestå, men kun som en del av en ny rettskrets med hovedsete og administrasjon med hovedsete på Lillestrøm.

Den nye rettskretsen foreslås å hete Romerike og Glåmdal tingrett, som vil bli bemannet på Eidsvoll, Kongsvinger og med administrasjon og hovedsete på Lillestrøm. Kommunene innunder den nye foreslåtte rettskretsen er foruten Kongsvinger, Grue, Nes, Nord- og Sør-Odal og alle kommunene på Romerike - totalt 17 kommuner.

Et langvarig utredningsarbeid for måten domstolene skal organiseres på har skapt mange bitre politiske reaksjoner rundt om i landet.

Spesielt Senterpartiet har lenge hevdet at hele forslaget er et nytt eksempel på Regjeringens iver etter sentralisering. Derfor var opposisjonen svært tilfreds med å ha skapt et flertall som blankt avviste planene som ble framlagt. Den lykken ser nå ut til å kunne bli svært kortvarig.

Forslaget fra Regjeringen som nå dukker opp som en del av forslag til nytt Statsbudsjett, vil dermed bli et av mange politiske forhandlings-temaer foran behandling av et endelig Statsbudsjett.

For Kongsvinger og Glåmdal tingrett kan forslaget på kort sikt ikke virke spesielt dramatisk, siden tinghuset lokalt beholdes som eget rett sted. Men med all administrasjon og derav økonomisk styring, vil Glåmdal tingrett utvilsomt få en langt mer svekket posisjon i framtidas domstol utvikling.

Også for Glåmdal Jordskifterett, som i dag er en del av eksisterende Glåmdal tingrett, kan det går mot en langt mer usikker framtid. Jordskifteretten er i det nye forslaget også lagt inn i en helt ny organisering.

Her er Glåmdal foreslått lagt inn i en langt større om mer omfattende administrasjon som foreslås skal hete Østre Viken og Glåmdal Jordskifterett. I dette forslaget vil Glåmdal jordskifterett kun beholde en enkel bemanning på Kongsvinger, mens alt annet inklusive administrasjon vil bli lagt til Lillestrøm.

Powered by Labrador CMS