Utenfor Kafé Bohem vil det i sommer, og muligens lenger, være plass til 25 flere gjester enn vanlig når gata stenges for trafikk.

Politiet gir tommel opp for gatestengning

Leder for Glåmdal Brannvesen IKS, Per H. Bekken, skrev tidligere i mai et brev til kommunen der han la frem brannvesenets bekymringer rundt gatestengningen utenfor Kafé Bohem.
Spesielt med tanke på fremkommeligheten til utrykningskjøretøy i Øvrebyen.

Forrige onsdag var fire representanter fra brannvesenet og en representant fra Kongsvinger politistasjon på befaring hos Kafé Bohem, sammen med kaféeier Mari Søbye Østlid.

Kaféen har fått godkjenning av kommunen til å stenge strekningen av Storgata foran lokalene sine i sommer, slik at de kan ha utvidet uteservering i gata. Dette er del av et prøveprosjekt i Øvrebyen og kan potensielt bli en fast, årlig ordning.

Seksjonsleder ved Kongsvinger politistasjon, Ole B. Nordvik, var politiets representant på befaringen. Han opplyser i et brev til kommunen etter befaringen at politiet også godkjenner stengningen av gatestrekningen.

– Nødetatene, hva gjelder politiet og ambulanser bør ikke ha problemer med fremkommelighet hva gjelder bredde. Sperringen består av 2 lette blomsterkasser i hver ende samt enkle stoler og bord som står delvis ut i gata. Brannvesenets større kjøretøy vil nok få litt større utfordringer, men vil komme forbi, skriver Nordvik til kommunen.

– Hvis du går ut og flytter på ting kommer vi jo frem, men det er jo ikke der problemet ligger heller. Det er det at hvis det først skjer noe så har vi andre ting vi burde bruke mannskapet til. For oss gjelder ikke dette bare den gatestrekningen, det er det at det er vanskelig for oss å komme frem i området generelt. Tilgjengeligheten er dårlig og det er ikke mange steder vi får på plass høyderedskapene våre i Øvrebyen. Det må på plass andre løsninger enn fremkommeligheten uansett, så vi forholder oss nå til planen om å installere tørrsprinkelanlegg i de store gårdene der, svarer Bekken til Mitt Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS