Med prosjektet «Et slag av gangen» vil Kongsvingers Golfklubb avdeling Golf Grønn Glede etablere et nytt miljø på Liermoen. Svein Einarsbøl (t.v.) og Claus Mæland ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med personer og organisasjoner som har bakgrunn med rus og psykisk sykdom.
Med prosjektet «Et slag av gangen» vil Kongsvingers Golfklubb avdeling Golf Grønn Glede etablere et nytt miljø på Liermoen. Svein Einarsbøl (t.v.) og Claus Mæland ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med personer og organisasjoner som har bakgrunn med rus og psykisk sykdom.

Tre prosjekter får penger av kommunen

Anno Museum, Foreningen Eventyrfestningen og Kongsvinger Golf – Grønn Glede skal alle bevilges penger, foreslår rådmann og komité for miljø- og samfunnsutvikling.

Publisert

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt av komité for miljø- og samfunnsutvikling forrige uke. Dermed mangler det kun votering i formannskapet onsdag.

Det er til sammen snakk om 546.500 kroner: 200.000 kroner til Anno Museums utstilling om Erik Werenskiold, 250.000 kroner til Eventyrfestningens og 96.500 kroner til Grønn Gledes prosjekt «Ett slag av gangen».

Totalt har kommunen avsatt kr. 1.000.000 til kultur og samfunnsutviklingsprosjekter i budsjettet for 2021.

«De 3 søknadene faller inn under tilskudd til kultur og samfunnsutviklingsmidler. Prosjektene er ulike, men hvor to av søknadene kan sies å ha en fellesnevner gjennom Øvrebyen og Kongsvinger festning. De faller også godt sammen med to utredningsprosjekter som det arbeides med. Kongsvinger Golfklubb har etablert et samarbeid med Golfforbundet og Foreningen for helhetlig ruspolitikk om en videre utvikling av prosjektet Grønn Glede», er kommunens oppsummering av saken før formannskapsmøtet.

Mitt Kongsvinger omtalte det nye golf-prosjektet i januar. Prosjektet skal hjelpe personer med rus- og psykiske problemer inn i idretten. Prosjektet er helårlig over tre sesonger.

Powered by Labrador CMS