Formannskapet vedtok ikke 200.000 kroner til tematur. I stedet venter de et nytt forslag fra rådmannen.
Formannskapet vedtok ikke 200.000 kroner til tematur. I stedet venter de et nytt forslag fra rådmannen.

Strøk forslaget - venter nytt forslag fra rådmann på tematur

Det ble et enstemmig vedtak i formannskapet om å stryke forslaget om 200.000 kroner til tematur for 10. trinn i Kongsvinger kommune.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ble forslaget om penger til tematur for 10. trinn i Kongsvinger kommune tatt opp i formannskapet. Dette er en sak som har skapt mye diskusjon de siste dagene.

Paul Inge Tønseth fra Arbeiderpartiet sa i formannskapet at intensjonen i vedtaket til komiteen for oppvekst og læring var god, men at de har sett og observert i ettertid at det ble en del reaksjoner av dette.

– Det er viktig med temareiser og Arbeiderpartiet støtter temareiser fullt ut. Ikke nødvendigvis de tradisjonelle temareisene, men alternativene også innenlands. Vi skjønner at det reageres på administrasjonens forslag på 200.000 kroner, når søknaden lå på 473.600. Arbeiderpartiet vil også minne om at vi foreslo 950.000 i budsjettet. Om vårt forslag hadde blitt vedtatt, ville vi ikke hatt denne saken i dag.

Foreslo ny sum

Arbeiderpartiet foreslo i formannskapet en ramme på 473.600 kroner, som er samme sum som i KUSK-søknaden. Dette i tillegg til kostnaden for lærere og assistenter, og et endelig rammeforslag fra rådmannen innen 1. mai.

Eli Wathne (H), komiteleder for oppvekst og læring, la etter dette til at komitevedtaket var enstemmig vedtatt, men grunnlaget for summen som ble foreslått hadde ikke de beste forutsetningene til å være i tråd med turens faktiske kostnad.

– Jeg tror vi alle er enige om at 10. trinn skal få gjennomføre en form for tur. Så var nok ikke den økonomiske rammen det største fokuset for komiteen, selv om det har fått veldig mye oppmerksomhet etterpå. Når vi ikke helt vet hva turen vil koste, er det en utfordring å sette et beløp i et vedtak, sa ordfører Margrethe Haarr (Sp).

Tommy Smedtorp fra Senterpartiet sa også at de ønsket en best mulig tur for 10. trinn innenfor det som er mulig, og at summen bare var et foreløpig anslag. Hva slags tur som er mulig å gjennomføre er det som vil være utslagsgivende, og ikke motsatt.

– Den summen skal vi ta, sa Smedtorp.

Rådmann Lars Andreas Uglem
Rådmann Lars Andreas Uglem

Enstemmig vedtatt

Dette var det bred enighet om. Wathne foreslo så å stryke beløpet i påvente av et endelig forslag fra rådmannen 1. mai.

Rådmann Lars Andreas Uglem forklarte i formannskapet at anslaget kom på bakgrunn av pandemisituasjonen, hvor 200.000 kroner kom av en tur verdt 1000 kroner per elev, pluss lærere og assistenter.

Rådmannen spilte inn at ambisjonsnivået til ungdommen ikke måtte bli for høyt i nåværende situasjon.

Formannskapet ble så enige om å stryke forslaget på 200.000 kroner. Arbeiderpartiet strøk følgelig også sitt forslag om 473.600 kroner. Det er ikke før 1. mai et nytt forslag fra rådmannen kommer.

Powered by Labrador CMS