Kommunen økte tomteprisen på én måned med 1,8 mill kroner

Et etablert entreprenørselskap i Kongsvinger ønsker å utvide sin virksomhet i byen, og godtok prisen de ble tilbudt. Men en måned senere skulle kommunen ha nesten det dobbelte for tomten.

Publisert Sist oppdatert

Det delikate tomtesalget ender nå på politikernes bord, etter at et etablert entrepenørselskap i Kongsvinger, som ønsker å utvide sin virksomhet i byen søkte kommunen om kjøp av 12 mål ledig næringseiendom i området Føsker-Kletta.

Prisen selskapet ble tilbudt ble bekreftet og godtatt. En måned senere skulle kommunen likevel ha nesten det dobbelte for tomten og forlangte 1,8 millioner kroner mer enn først avtalt. Nå havner saken hos politikerne i neste formannskapsmøte, 15. desember.

I en skriftlig korrespondanse mellom entrepenørselskapet og kommunen forelå det en bekreftelse på salg av 12 mål grunn for bygging av næringseiendom til en kvadratmesterpris på 200 kroner - og selskapet bekreftet at det var villig til å betale de 2,4 millionene kommunen forlangte. Området det handler om er fra før regulert til næringsvirksomhet.

Bare en måned senere ble kjøper orientert om at prisen ikke lenger var 200 kvadratmeteren, men nå var på 350 kroner. En økning på 1,8 millioner fra den først angitte prisen.

Kjøper både ønsket og trengte tomten raskt og sa seg villig til å øke prisen til 250 kroner. Men det var ikke kommunen villig til å akseptere.

Mitt Kongsvinger har snakket med daglig leder i selskapet, men han ønsker ikke å kommentere saken og håper i stedet at politikerne tar affære.

Mitt Kongsvinger har forelagt saken for Kongsvinger kommune der eiendomsutvikler Even Skaaseth Enger svarer slik:

«Kongsvinger kommune er i dialog med flere interessenter når det gjelder kommunens næringsarealer som er til salgs. Ofte ønsker potensielle kjøpere at slike henvendelser er unntatt offentligheten frem til en avtale er signert og vi har derfor ikke mulighet til å gi noen informasjon på nåværende tidspunkt. Etter ønske fra formannskapet vil det bli gitt en orientering om status i formannskapsmøtet den 15. desember.»

Der står saken og den er nå ført opp som orienteringssak til formannskapet.

Powered by Labrador CMS