Skuffelse over fylkesmidlene til vei

Sammenslåingen av Hedmark og Oppland skaper foreløpig ikke mye jubel i denne delen av nye Innlandet fylkeskommune. I alle fall ikke med utsiktene til bevilgninger for fylkesveier de neste årene.

Publisert

Kongsvinger-politikerne vurderer å gi klarere beskjed om bru-prioritering

Hilde Nygaard fra kommunens administrasjon orienterte Formannskapet om "handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025" som Innlandet fylkeskommune har sendt ut til høring. Formannskapet uttrykte da frustrasjon over høringsforslaget til fylkesveimidler de nærmeste årene.

Nygaard viste til at fylket nå har 6800 kilometer med fylkesveier og 250 kilometer med gang- og sykkelveier som skal vedlikeholdes.

– Det betyr at 65 prosent av de midlene fylkeskommunen har til disposisjon, går med til fornyelse og vedlikehold av det eksisterende vei-nettet, fortalte Nygaard i politikernes forberedelse til å komme med sine innspill i høringsrunden.

– I forslaget er det satt av midler til å ferdigstille utbedringen av Brugata/Storgata med 2,5 millioner samt Leirud bru med 6,8 millioner, men gang og sykkelvei til Sæter og ny gang- og sykkelbru over Glomma ikke lenger er inne i handlingsplanen.

– Vi har nok sett handlingsplaner der Kongsvinger er tilgodesett med mer midler enn dette, uttrykte Nygaard med litt forsiktighet over de skuffende tallene kommunen er tilgodesett med.

Like forsiktig var ikke flere av Formannskapets politikere i sin skuffelse over de foreslått fylkesprioriteringene.

– Jeg synes dette er stusslig tall fra fylkeskommunen, spesielt at de har strøket gang- og sykkelveier som tidligere lå inne i bevilgningsplanen, mente varaordfører Eli Wathne (H), som sammen med flere politikerkolleger uttrykte skarp skuffelse over forslagene i høringsutkastet.

Flere var opptatt av at de opprinnelige planene om en gang- og sykkelbru over Glomma fra stasjonen til KUSK-skolen ikke lenger finnes på handlingsplanen for de neste tre årene. Ordfører Margrethe Haarr var også blant kritikerne og tok til orde for at dette kanskje betyr at kommunen vil måtte tenke annerledes blant annet for å få til den ønskede brua.

– Vi må kanskje vise at vi virkelig mener noe med dette, og at vi selv framskynder bevilgningene vi skal ta for dette spleiselaget og dermed synliggjør hvor mye vi prioriterer dette, mente ordfører Haarr.

Kongsvinger skal senere gi sine innspill til høringsutspillet, og skal en dømme etter stemningen i Formannskapet ønsker Kongsvinger-politikerne å gi klare beskjeder til fylkeskommunen om handlingsplanen.

Powered by Labrador CMS