Nærmer seg Holt-utbygging

Endelig synes det å gå imot en løsning for utbygging av kommunens områder ved den tidligere ungdomsskolen på Holt.

Publisert

I onsdagens formannskapsmøte ble politikerne orientert om at kommunen og KOBBL nå nærmer seg en avtale om utbyggingsplanene for Holt-området.

Even Skaarseth Enger fra administrasjonen informerte Formannskapet onsdag om de foreløpige planene for området. Han kunne vise fram skisser som er utarbeidet for utbyggingen.

— Det gjenstår fortsatt noen avklaringer, men skissene viser måten KOBBL kan tenke seg å benytte området til. Det legges opp til en utbygging i fire byggetrinn, og planene vil legges fram i en egen reguleringsplan. Går dette slik vi håper, vil det kunne være en oppstart av første byggetrinn i 2022, fortalte Enger.

KOBBLs framlagte planløsning vil totalt kunne gi utbygging av 150 boenheter i området der den tidligere skolen lå. Planene innebærer bygging av rekkehus, såkalte "town-house" og et leilighetsbygg med innglasset fellesareal.

I diskusjonene inngår også et samarbeid med DES-klubben, der kommunen nå legger til grunn at en slik løsning vil være et forhold mellom KOBBL og DES-klubben framover. I planarbeidet er det sett på løsninger med en ny parkeringsplass ved siden av Holthallen og skøytebanen.

En slik løsning vil også kunne føre til en ny adkomst for disse med utkjøring i Eidskogveien. Dette vil bli endelig avklart i planprosessen .Politikerne uttrykte at de var fornøyd med skissene og orienteringen, og kanskje mest fornøyd med at det nå endelig ser ut til å gå imot en oppstart.

— Det er bra vi ser framdrift, konstaterte Elin Såheim Bjørkli (Ap) og representerte nok manges syn i Formannskapet.

Powered by Labrador CMS