Debatt

Flerbruksbygg på Vennersberg

Styret i Vennersberg og Langerudberget vel

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Vennersberg er den bynære bydelen i Kongsvinger som har minst tilbud til unge, eldre og frivilligheten som helhet. Et lokalt flerbruksbygg vil gjøre det mulig å sette i gang med aktiviteter i nærmiljøet, redusere pendling og biltrafikk, og gjøre tilbud tilgjengelig for mange som i dag ikke kan kjøre eller kjøres rundt.

Plassert i grøntarealet nedenfor Santa Clara kan flerbrukshuset kan bli et samlingspunkt mellom Vennersberg og Langerudberget, og ved god planlegging kan huset gi en glidende overgang mellom inne- og uteaktiviteter; fra musikkøvelser o.l. innendørs til konserter m.m. utendørs.

Landskapet danner et naturlig og solrikt amfi for lek og underholdning sommer som vinter. Og på sikt bør området utvikles til en bydelspark.

Grendehuset, skolen og St. Clara har begrensede muligheter for flere aktiviteter samtidig, større arrangementer, eller lokaler som muliggjør oppbevaring. Et flerbruksbygg for bydelen bør ha tre samlingsrom, hvorav et bør kunne ta minst 100 tilhørere.

I tillegg bør det være kjøkken, verksted, lagerlokale, støyisolert musikklokale, 2-3 toalett, 2-3 kontorrom m.m. Foruten foreninger, lag, frivillighet, idrett, ungdomsklubb, seniortreff og boligsamvirkemøter, bør lokalene kunne brukes til å holde åpne politiske møter mellom politikere og beboere.

Powered by Labrador CMS