Riksantikvaren skryter av gode prosjekter i Kongsvinger

Kongsvinger som foregangskommune: Finnskogen natur- og kulturpark og Kongsvinger Festning får positiv oppmerksomhet hos direktoratet som forvalter kulturminner og kulturmiljøer.

Publisert Sist oppdatert

Finnskogen natur- og kulturpark får nå til sammen 600.000 kroner av Riksantikvaren og Innlandet fylkeskommune, kommer det frem i en pressemelding.

Dette skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med parken den neste tiårsperioden.

— Dette er en viktig bekreftelse på arbeidet vi har gjort så langt. Det blir spennende å se hva vi har lykkes med og hva vi kan bli bedre for en god og bærekraftig utvikling på Finnskogen, sier daglig leder Herdis Bragelien.

— Samtidig som vi skal evaluere arbeidet så langt, løfter vi fram de pågående satsingene vi har innen næring, lokalmat og skoleprosjektet, i tillegg til oppfølging av kommunenes kulturminneplaner, forteller Rune Grenberg, som er nestleder i styret.

Daglig leder Herdis Bragelien og Rune Grenberg, nestleder i styret i Finnskogen natur- og kulturpark.

Styret er representert ved kommunene Torsby, Grue, Kongsvinger, Åsnes og Trysil. Finnskogen natur- og kulturpark ble etablert i 2014.

Daglig leder forteller at de har god dialog med direktoratet som forvalter kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren har vektlagt det langsiktige partnerskapet mellom Finnskogen natur- og kulturpark har med offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen på Finnskogen.

Direktoratet mener også at prosjektet kan overføres til andre regioner.

— Riksantikvaren ønsker at prosjektene skal framstå som eksempler på hvordan god forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og landskap kan bidra til positive samfunnseffekter og at dette blir synliggjort for politikere, forvaltning, næringsaktører og befolkning, heter det i en uttalelse fra Riksantikvaren, som har bevilget 400 000 av kronene parken får.

Festningen er pilotprosjekt

Riksantikvaren samler også det de mener er gode løsninger innen norsk bygningsvern for inspirasjon til arbeid med freda og verneverdige hus.

Det førte direktoratet til Kongsvinger og festningen. Mitt Kongsvinger møtte Marita Seim, som jobber for Riksantikvaren og er prosjektleder for den digitale eksempelsamlingen.

— Det er en nettside Riksantikvaren utvikler som samler gode løsninger innen norsk bygningsvern, til de som trenger inspirasjon til arbeidet med freda og verneverdige hus, forklarer hun.

Marita Seim, jobber for Riksantikvaren og har tatt turen til Kongsvinger festning.

Nettsiden skal vise gode eksempler innen ulike tematikker i bygningsvernet, som verktøy for forvaltinga og inspirasjon for folk flest. Her kan ansatte i forvaltningen og huseiere finne gode løsninger og muligheter for tilpassing og endring for verneverdige og freda kulturminner og kulturmiljø.

— Hvorfor har dere sett dere ut Kongsvinger festning?

— Opprinnelig var det etableringen av våtrom, altså badene til hotellrommene, som dro vår oppmerksomhet hit. Arbeidet er veldig godt utført, uten at det er gjort for store inngripen i konstruksjonen. Anlegget er fredet og tilpasningene som er gjort respekterer det.

— Vi er også her på Kongsvinger festning fordi det er et godt eksempel på hvordan man kan etablere nybruk i festningsanlegget. Vi har blant annet fotografert Kommandantboligen, som er åpent for ny bruk i hotellvirksomheten.

Powered by Labrador CMS