Ordføreren inhabil om Finnskogen

Ordfører Magrethe Haarr (Sp) ble etter nærmere vurdering inhabil som medlem av Styret i Finnskogen Natur- og Kulturpark. Derfor må Kommunestyret i sitt møte torsdag velge en ny styrerepresentant.

Opprinnelig ble ordføreren valgt etter henstilling fra Finnskogen Natur- og Kulturpark. De henstilte om at kommunene i styret skulle være representert ved en representant som hadde avgjørelsesmyndighet. Dette siden det er sjeldne møter og at avgjørelser kunne tas raskere. Men ordføreren har selv bedt om hennes habilitet blir vurdert.

Den vurderingen er at en innvalgt politiker i så fall vil bli inhabil i alle saker fra foreningen som blir politisk behandlet. Formålet med å velge ordfører inn som kommunens representant i styret var for å sikre kommunens eierinteresser inn i foreningen.

Da dette gjør at ordfører blir inhabil i alt annet som gjelder Finnskogen natur- og kulturpark, vil dette virke mot sin hensikt. Valgkomiteen er derfor bedt om å foreslå en ny kandidat for Kommunestyret.

Powered by Labrador CMS