BER OM MØTE MED KOMMUNEN:

FAU-leder Linda Rødland (t.v.) og nestleder Joanna Randmæl-Warpe ved Vennersberg skole, foran fotgjengerovergangen mellom skolen og parkeringsplassen. Sporene i snøen sladrer om at den også blir brukt av bilister. På grunn av manglende skilt og merking, mener FAU.

Etterlyser skilt og merking

Endringene ved parkeringsplassen har gjort det mer trafikkfarlig for skolebarna, mener foreldre på Vennersberg.

Publisert

– Det har vært flere situasjoner der barn nesten har blitt påkjørt på vei inn til skolen, advarer foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Vennersberg skole.

Det fremgår av et brev til Kongsvinger kommune med håp om at ansvarlige for trafikk- og veisikkerhet tar affære.

Kort fortalt handler det om manglende merking og skilting som blant annet gjør at bilister bruker gangveien som innkjørsel til parkeringsplassen.

– Mer trafikkfarlig

– Det har vært slik siden høstferien. Kjøremønsteret er usikkert og trafikkbildet har blitt enda mer trafikkfarlig enn tidligere og mye mer utrygt for elevene ved skolen, sier FAU-leder Linda Rødland og nestleder Joanna Randmæl-Warpe til Mitt Kongsvinger.

Randmæl-Warpe sitter også i FAUs dedikerte trafikkgruppe. Men foreløpig opplever de ikke å få gehør for sine bekymringer og ønsker om utbedringer.

Kjøremønsteret inn og ut av parkeringsplassen blir meget uoversiktlig og uforutsigbar både for gående og kjørende, skriver FAU til kommunen.

Fortauet langs Dueveien har spor etter biler. Veien er for smal, mener FAU-leder Linda Rødland (t.v.) og nestleder Joanna Randmæl-Warpe ved Vennersberg skole.

Biler på fortauet

Adkomstveien til skolen, Dueveien, har fortau på begge sider og en parkeringslomme som brukes av de som kjører barn til skolen.

Veien er såpass smal at enkelte bilister beviselig bruker deler av fortauet for å kunne passere, påpeker foreldrene. Og man passerer altså et umerket gangfelt mellom parkeringsplassen og skolegården. Rett etter gangfeltet er det en innkjøring til parkeringsplassen, som også har hovedadkomst fra hovedveien forbi skolen, Lerkevegen.

– Alle disse uskiltede åpningene til parkeringsplassen gjør situasjonen farlig for skolebarna, mener FAU.

FAU-leder Linda Rødland (t.v.) og nestleder Joanna Randmæl-Warpe ved hovedinnkjøringen til Vennersberg skoles parkeringsplass.

Ber om møte

I foreldrenes brev til kommunen krever de, også på vegne av rektor, en snarlig oppfølging.

– Vi trenger et møte for sammen å vurdere planer, parkeringsplassen og trafikkmønsteret, slik at elever, foreldre ansatte og bosatte i nærmiljøet kan få en oversiktlig og trygg trafikksituasjon rundt skolen vår, skriver Rødland.

Dueveien forbi Vennersberg skole er adkomst for de som bor i området, og parkeringsplassen brukes også av barnehagen i nabolaget.

– Svært kritikkverdig

FAU og Vennersberg skole, fremgår det av brevet, er kritiske til planleggingsprosessen, i forkant av utbedringene av parkeringsplassen.

– Vi ble ikke tatt med på råd når utformingen av plassen ble planlagt. Det var heller ingen felles befaring og erfaringsutveksling. Dette på tross av at det er foreldre og ansatte ved skolen som kjenner til og observerer utfordringene med trafikkbildet. At vi ikke har blitt hørt og hensyntatt, finner vi svært kritikkverdig, skriver Rødland i brevet.

Powered by Labrador CMS