FAU reagerer sterkt på kuttforslag

FAU-leder og elevrådselever på KUSK stiller seg kritiske til kommunens forslag om å kutte støtten til den tradisjonsrike klasseturen.

Publisert

Mot slutten av ungdomskolen er det vanlig med klassetur til Berlin eller Polen. Hensikten med dette er å ivareta historien etter holocaust under andre verdenskrig. Den viktigste delen av turen er når elevene tas med til de gamle konsentrasjonsleirene.

I formannskapets budsjettforslag foreslås det å kutte støtte til alternative fredsreiser for elever på 10. trinn.

Dette får både FAU og elevrådet til å reagere. I et brev signert Even Bjørkli (FAU-leder) og Magnus Sandvold (elevrådsleder), oppfordres formannskapet å snu i denne saken.

«Styret i FAU, sammen med elevrådet, stiller seg sterkt undrende til dette tiltaket på bakgrunn av nåtidens utfordringer der rasehat, fremmedfrykt og intoleranse preger samfunnet. På bakgrunn av dette må ungdommer lære at «konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende» (Aktive fredsreiser).» skriver Bjørkli og Sandvold i et brev til kommunen.

Kommunestyret skal ta stilling til formannskapets forslag førstkommende torsdag.

Powered by Labrador CMS