Debatt

Elin Såheim Bjørkli, ordførerkandidat Unn Bjørklund, medlem av komite for helse og omsorg og listekandidat Bjørn Egil Brenden, helsefagarbeider og listekandidat.

«Et stort løft for eldreomsorgen i Kongsvinger»

Kongsvinger Arbeiderparti

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Elin Såheim Bjørkli (ordførerkandidat),

Unn Bjørklund (medlem av komite for helse og omsorg og listekandidat) og

Bjørn Egil Brenden, helsefagarbeider og listekandidat.

Med Arbeiderpartiet skal eldre være trygge på at fellesskapet stiller opp. I Kongsvinger vil antall eldre nærmest doble seg de neste 20 årene og det vil bli flere med demens. Det betyr at vi må planlegge og tilrettelegge godt. 

Mange eldre utgjør en stor ressurs for samfunnet og eldre er ikke en ensartet gruppe. Det er vår oppgave å sørge for at det finnes inkluderende og likeverdige tilbud for hele mangfoldet av eldre, uavhengig av om du er frisk og aktiv eller om du har behov for mer støtte og omsorg i hverdagen. 

Regjeringen har lagt fram et eldreløfte som gjør at vi lettere kan tilrettelegge i Kongsvinger kommune, og det ansvaret vil Kongsvinger Arbeiderparti ta.

Vi skal skape flere gode møteplasser for eldre. De fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme. Flere lever lenger og flere kan leve aktive liv, lenger. Vi må satse mer på aktivitet, deltakelse og de gode generasjonsmøtene. Tilgang til kulturopplevelser, naturområder og et godt nærmiljø er avgjørende for å leve gode og aktive liv. Slik bidrar vi til mer mening og mestring, og forebygger ensomhet og isolasjon.

I hjemmetjenesten skal du møte faste og kjente ansikt, for vi vet hvor viktig det er når du daglig eller ukentlig mottar hjelp og støtte i hjemmet. Det gir trygghet og forutsigbarhet. Hjemmetjenesten skal gi bedre oppfølging gjennom faste team og mer bruk av forebyggende tjenester. Dette er viktig om vi skal nå målet om at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger.

Demensomsorgen skal bli bedre og vi vet at antallet personer med demens er ventet å stige kraftig i årene som kommer. Flertallet av mennesker med demens, bor hjemme. Mange er ensomme og mangler aktivitetstilbud. Det er derfor et viktig grep fra regjeringen å utrede en nasjonal aktivitetsgaranti, med aktører i lokalsamfunnet som er med på laget. 

Etablering av demenskor og demenslandsbyer er eksempler på dette og her i Kongsvinger er det flinke folk som har startet demenskor. Demensvennlig samfunn er noe vi må og skal ta mer tak i.

Du skal få en sykehjemsplass når du trenger det, for selv om de fleste ønsker å bo lenger hjemme, er tilgang på sykehjemsplasser fortsatt avgjørende for en trygg eldreomsorg.

For de av oss som har vanskeligheter med å bo i egen bolig, men ikke har behov for en sykehjemsplass, kan trygghetsbolig være løsningen og her vil vi se nærmere på muligheten for tilskudd.

Hele faste stillinger, kompetente ansatte og bedre fordeling av oppgaver gir bedre arbeidsforhold og bedre tjenester. Helsepersonell er det viktigste vi har for å gi trygge og likeverdige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i Kongsvinger. 

Vi i Arbeiderpartiet skal gjøre det vi kan for å sikre nok fagfolk med rett kompetanse i helse- og omsorgssektoren og regjeringen har derfor foreslått en kompetansepakke på over 80 millioner kroner. Dette er bra for Kongsvinger. Fordi god omsorg starter med fagfolkene. Fagfolk som har tid. 

Nå som det bevilges mer penger til konkrete tiltak, vil kommunen få bedre mulighet til å ansette flere i helsetjenesten i hele og faste stillinger i Kongsvinger. Vi får til mer sammen enn hver for oss, derfor bør du gi din stemme til Arbeiderpartiet.

Powered by Labrador CMS