Debatt

Er ikke våre eldre «vanlige folk», Støre?

Sadug Alfeli og Louise Erichsen, Høyre

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Evt info om debattanten

Eldre er ekstra sårbare for sykdom, sorg og nedsatt livskvalitet. Likevel velger regjeringen å legge ned eldreombudet.

Se for deg at du har en mor på 89 år, og som får besøk av hjemmetjenesten daglig. Moren din opplever store samfunnsendringer som påvirker tjenestene hun får. Disse endringen er det viktig at politikerne får tilbakemelding på, slik at de kan videreutvikle bedre tjenester for din mor.

Norges eneste nasjonale ombud for våre eldre, kalles eldreombudet, og ble stiftet av Erna Solbergs regjering. Ombudet er kun to år gammelt, og ble vedtatt enstemmig av Stortinget. Nå ønsker Støre-regjeringen(AP, SP) å legge ned dette ombudet.

Eldreombudet er et viktig talerør:

Eldreombudet er et viktig talerør og formålet er å bidra til bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i viktige saker som berører våre eldre. Eldreombudet jobber for å kartlegge, lytte til, og hjelpe våre eldre og er de eldres talerør til politikerne. Et talerør som Støre tydeligvis ikke vil ha kontakt med.

Ombudet er særlig viktig for politikere som skal fremme saker som berører hele befolkningen inkludert de eldre. Ombudet eksisterer i en tid hvor befolkningen opplever store samfunnsendringer, som følge av teknologi. Derfor er det ekstra viktig å kunne «ta pulsen» på hvordan de eldre faktisk opplever det.

Er ikke de eldre «vanlige folk», Støre?

Naturligvis opplever flere personer helserelaterte utfordringer som følge av alderdom, og i verdens beste velferdsstat er det viktig at disse utfordringene blir tatt på alvor. I dag er 1,2 millioner av våre borgere over 60 år. Men kanskje det ikke er «vanlig folks tur» likevel?

La oss gjør det klart for deg, Støre. Våre «eldre» er en mangfoldig befolkning, kommer fra hele landet, har jobbet og bygd opp landet, fått oss ut av fattigdommen,- og formet dagens velferdssamfunn. Våre eldre er en ressurs, og vi må vite hvordan samfunnet kan benytte seg av denne ressursen. Av våre eldre, finnes det naturligvis noen som er syke. De syke fortjener å bli behandlet på en trygg og god måte. Hva er en «trygg og god måte»? Jo, det er en måte som brukerne selv opplever å være god og trygg. Derfor er det ekstra viktig med kommunikasjon mellom brukerne og politikerne.

Samfunnet trenger de eldre, og de eldre trenger å bli lyttet til.

Powered by Labrador CMS