Elgå-ulven som ble bedøvet og flydd inn i ulvesonen i Kongsvinger, har igjen beveget seg ut av ulvesonen. Nå ønsker Sp, med støtte fra Frp, å felle ulven.
Elgå-ulven som ble bedøvet og flydd inn i ulvesonen i Kongsvinger, har igjen beveget seg ut av ulvesonen. Nå ønsker Sp, med støtte fra Frp, å felle ulven.

Kjendisulven er blitt mat for politkerne på Stortinget

Den finsk-russiske ulven, som tidligere er blitt bedøvet og fløyet inn i ulvesonen i Kongsvinger, har vandret ut av ulvesonen igjen. Nå kan den såkalte Elgå-ulven bli skutt hvis ikke miljøvernministeren nok en gang flytter den inn i ulvesonen.

Publisert Sist oppdatert

Ulven, som er blitt kalt Elgå-ulven etter å ha drept en rekke reinsdyr i Elgå før den ble bedøvet og fløyet til Kongsvinger, beskrives som genetisk viktig for ulvestammen i Skandinavia. NTB skriver at Stortinget fredag hastebehandlet et forslag fra Senterpartiet om å felle Elgå-ulven, og med det stoppe enhver utvidelse av ulvesonen etter at den igjen har vandret ut av ulvesonen.

Det får miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) til nok en gang vurdere å flytte ulven.

– Jeg ser problemstillingen når du får en fast reviretablering, med potensial for en såkalt fast buffersone. Det er grunnen til at jeg har fått en anmodning og vurderer mulig flytting av de ulvene det her er snakk om, sa Rotevatn i Stortinget i følge NTB.

Miljødirektoratet mener ulven er genetisk viktig for ulvestammen, og kan på sikt bedre tilstanden for den sørskandinaviske bestanden. Men nå risikerer den å bli skutt under ordinær lisensjakt, og det er dette miljøvernministeren ønsker å unngå.

Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet vil ikke gi regjeringen mulighet til å trenere ulvevedtak.
Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet vil ikke gi regjeringen mulighet til å trenere ulvevedtak.

Senterpartiet har fått med seg Fremskrittspartiet på et forslag om å stanse utvidelse av ulvesonen med midlertidige verne- eller buffersoner, allerede 15. desember. Sp og Frp har imidlertid foreløpig ikke klart å samordne seg med Ap i saken. Sammen har de tre partiene flertall i Stortinget. Ap har i stedet fremmet sitt eget forslag, ifølge NTB.

– Stortinget ber regjeringen omgående, og senest innen 15. desember 2020, følge opp en tydelig soneforvaltning av ulv ved ikke å tillate at områder utenfor ulvesonen unntas fra lisensfelling, så lenge Stortingets bestandsmål for ulv er oppnådd, sier Aps Nils Kristen Sandtrøen fra næringskomiteen.

Sp og Frp mener Aps forslag er vagt og i praksis gir regjeringen fullmakt til å trenere ulvejakten.

– Det er ekstremt viktig at vi får et klart vedtak som ikke kan feiltolkes eller treneres av regjeringen. Vi må vedta at buffersonen skal oppheves og sette en dato, sier Sps stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Hedmark.

Det blir votering i saken mandag, og det er uklart hva som blir utfallet i saken.

Powered by Labrador CMS