Her ved Varalddammen er det mye mer vann enn til vanlig, og dammen er i prinsippet full. Mye vann skal gjennom vassdraget som dammen er tilknyttet de nærmeste døgnene.

Snart er det helt fullt

Mye nedbør i løpet av de siste ukene har ført til mye vann i bekker og vassdrag. Men det er ikke fare for flom i Kongsvinger.

Publisert Sist oppdatert

NVE rapporterte i forrige uke at det generelt sett er veldig mye vann oppsamlet i norske magasiner.

— Vi opplevde gjennom tredje kvartal rekordhøy magasinfylling i Norge. Magasinene er rett og slett fulle! For forbrukerne er dette gunstig, mens det for kraftprodusentene er en krevende periode, både med tanke på lavere inntekter, men også med hensyn til å redusere flomfaren, sier direktør for energiavdelingen i NVE, Anne Vera Skrivarhaug.

Ikke helt fullt i Kongsvinger

I Kongsvinger kommune drifter Hafslund E-CO AS fire kraftverk. De to mindre verkene Brødbølfoss og Varalddammen har magasinlagring av vann. Vannmagasinene reguleres av konsesjoner og vannstanden reguleres deretter. Når magasinene når sine grenser må vannet sendes videre nedover vassdraget.

Er magasinene fulle i kraftverkene i Kongsvinger?

— Det er godt med vann i vassdragene, og magasinene i forbindelse med Brødbøl-vassdraget er fulle. Det er stor vannføring i Brødbøl-vassdraget og Glomma. I Glomma er det omtrent som en mildere vårflom, sier kommunikasjonssjef I Hafslund E-Co, Ragnhild B. Abrante til Mitt Kongsvinger.

Sikåas utløp ved Bedafors og ut i Møkeren.

Hva gjør dere hvis magasinene blir fulle?

— Elvekraftverkene i Glomma har en maksimal ytelse. Er det mer vann enn kraftverket kan sluke, renner det forbi, det gjør det for alle elvekraftverk, sier Abrante.

Været på vår side

— Det meste av nedbøren som ble varslet siste døgn har gått nord for Elverum, men dette er vann som skal nedover Glomma. Akkurat nå renner det cirka 600.000 liter vann i sekundet, mot mer normale 400.000 liter, forbi Norsfossen ved Brandval. Dette er stor vannføring, men fortsatt langt unna de mengdene som skal til for at det er flom, sier Thomas Væringstad ved flomvarslingen i NVE.

— Vi forventer heller ikke flom i Kongsvinger siden været ser ut å være på vår side de neste dagene, fortsetter Væringstad.

Forebyggende arbeid og beredskap

— I GIVAS jobber vi forebyggende ved at vi har faste runder der vi rydder sluk, avløp og stikkrenner for ting som kan demme opp for vannet. I slikt vær øker vi bemanningen på disse arbeidsoppgavene og i går hadde vi to mann ute for å sikre at vannet renner unna, sier Torodd Myrhaug, avdelingsleder for veg og anlegg i GIVAS. Det er heller ikke meldt inn problemer som følge av nedbøren de siste døgn.

At kommunene har blitt flinke til å ta eget ansvar for problemer som kan oppstå er også noe regionsjef for region øst i NVE, Toril Hofshagen kan bekrefte.

— Vi i NVE region Øst opplever at kommunene i stor grad tar ansvar for å følge opp farevarslene om flom og skred. Siden det lå an til å kunne bli en stor vårflom i år fikk mange kommuner trent på sin flomberedskap og virker også til å være godt forberedt på å håndtere flomvarsler som kommer på andre tider av året.

Brødbølvassdraget gjennom Austmarka sentrum.

Billigere strøm?

Så vil alt vannet gi oss billigere strøm?

— Med så fulle vannmagasiner og en værtrend som heller mot mer lavtrykk enn høytrykk i våre områder tror vi ikke på vesentlig høyere priser enn hva markedet priser inn i dag. Den store utbyggingen av vindkraft i både Norge og Sverige har gjort at prisene blir satt under ekstra press når vi får mye lavtrykk som da både gir nedbør og vind samtidig. Følgene av koronapandemien gir også noe lavere forbruk fra industrien, som også er med å dempe markedets prisforventning fremover, skriver Magnus Nordrum Brøste i Eidsiva marked i en e-post til Mitt Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS