Debatt

«Skal vi se så stort på det at nasjonale og internasjonale hensyn gjør at vår region blir forbikjørt og blir liggende i bakleksa – nok en gang?»

Terje Martinsen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Status

Vi er nå i den situasjonen at vi har fått et veiforslag (C) fra Nye Veier, som ingen vil ha.

Det er forståelig at de som blir direkte berørte protesterer, men en annen og mye viktigere sak er at de reelle brukerne i vår region ser at veien blir lagt slik at de ikke får brukt den!

Hvordan er det blitt slik?

Feil målsetting

Situasjonen var slik at vi skulle bygge ferdig strekningen mellom Slobrua og Nybakk på 31 km. Det ligger en ferdigbygd strekning mellom Kongsvinger og Slobrua, og en mellom Nybakk og Kløfta.

Det ble nedsatt en interkommunal styringsgruppe med fire ordførere, og Nye Veier fikk oppgaven.

Styringsgruppa lagde en ambisiøs målsetting knyttet til en internasjonal transportkorridor og en nasjonal stamvei. Dette hørtes imponerende ut og skulle sikkert styrke muligheten for å komme inn i bevilgningssystemet. (NTP)

Resultat: Sjakk-matt?

Nye Veier tolket målsettingen slik at alternativene i utredningen da må ha 110 km/t fartsgrense og

23 meter veibredde og «alle» må komme seg til Gardemoen/Hønefoss fortest mulig, selv om 70 prosent av trafikken går – og vil fortsette å gå – mot Oslo.

Ble kommunene satt i sjakk matt her på grunn av sin egen målsetting – før de startet?

Skal vi se så stort på det at nasjonale og internasjonale hensyn gjør at vår region blir forbikjørt og blir liggende i bakleksa – nok en gang? Vi som egentlig skal bruke veien daglig?

Alternativer

· Skal kravet til å kjøre i 110 km/t i stedet for 100 km/t utelukke at vi kan bruke de to motorveiene som allerede er bygd?

· Eksisterende nybygde veier har 16 m bredde. Kan vi bygge den gjenstående strekningen med samme bredde eller 19 m i stedet for den foreslåtte 23 m bredden?

· Kan man beslaglegge 40 m bredde til veikorridoren i stedet for 60 m?

· Kan man ha hyppigere på- og avkjørsler i stedet for å bygge lengre oppsamlingsveger?

· Kan det beslaglegges mindre areal, og benytte tidligere erfaringer fra grunnforholdene til å bygge en ny, god vei? De eksisterende motorveiene fungerer bra.

· Skal det å bygge billigst mulig vei resultere i at mindretallet bruker nyveien og flertallet må fortsette å kjøre på eksisterende vei?

Konklusjon

F-alternativet må være med i den videre utredningen, og målsetting, måloppnåelseskriterier og veistandarder må settes opp i forhold til det som er de reelle oppgavene som skal løses.

Her ligger det også allerede reservert areal i de godkjente kommuneplanene.

Politikerne må på banene.

PS: E6 fra Kløfta til Gardemoen har en 23 meter bred veg og der vil det gå 68 000 biler i døgnet (2030), mens det på «vår» E16 vil gå mellom 12 – 20 000 biler i døgnet. Det sier det meste.

Powered by Labrador CMS