De fire korridorene – A, B, C og F utredes videre i veiprosjektet E16 Kongsvinger - E6

Ny E16 tidligst i 2027/28

Publisert Sist oppdatert

—Det blir ingen ferdig utbygd ny E16 før i beste fall i 2027/2028. Det kunne Nye Veiers representant fortelle kommunestyret i Kongsvinger torsdag kveld, der byens politikere allerede nå ber vei utbyggerne ta hensyn til bytrafikken samt holde seg unna Bæreia med sine korridor ønsker.

I planprosessen for utarbeidelsen av valg av trase for en ny riksvei mellom Kongsvinger og Oslo/E 6, ble politikerne i Kongsvinger gitt en ny orientering av konsulent Elisabeth Osmark Herstad i torsdagens kommunestyre.

Dette var tidspunktet der de fire berørte kommunene (også Sør-Odal, Nes og Ullensaker) er bedt om å komme med innspill som skal tas med i den videre planprosessen når de fire valgte korridorene skal vurderes videre.

Osmark Herstad ga en grundig gjennomgang av hva som skal skje videre i planprosessen. Så langt har Nye Veier mottatt 350 innspill i prosessen. Slik det nå ser ut vil det først om et halvår være grunnlag for en større debatt om hva Kongsvinger mener om E16.

— Jeg er glad vi holder oss til den prosessen som er valgt. Nå er det viktig at vi skaffer oss nødvendig kunnskap for den debatten vi skal ha, mente ordfører Margareth Haarr i sin beskjed til kommunestyret.

Et enstemmig kommunestyret holdt seg til planen og det forslaget som rådmann og formannskap tidligere har framlagt. Det viktigste for politikerne i Kongsvinger nå har vært å understreke det som betyr mest i trasevalget som skal utredes.

Derfor ble det fra Kongsvingers side nå lagt særskilt vekt på betydningen det har for byen konsekvensene utbyggingen vil ha for gjennomfartstrafikken. For Kongsvingers politikere vil dette hensynet ha avgjørende betydning.

Kommunestyrets uttalelse la også spesielt vekt på den rollen områdene Bæreia og Marikollen har for byen. Både av hensyn til friluftsinteressene og den planlagte framtidige boligutbyggingen i dette området av byen.

Men dette var bare en av mange diskusjoner Kongsvinger vil måtte ha om E16-planene. Veldig mye skal skje av utredninger og formelle vedtak før noen spade settes i jorda uansett hvilke område som velges.

Nye Veiers Osmark Herstad bekreftet at vi i beste fall vil kunne se en ny vei i 2027/2028. Og det er i beste fall og at alle prosesser følger nøyaktig den tidsplanen som er lagt nå.

Powered by Labrador CMS