Kongsvinger vil ha tunnel-utredning

Politikerne mener det er nødvendig å se på ny trafikkløsning for E16 gjennom sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Et enstemmig formannskap i Kongsvinger stiller seg bak at det i arbeidet med planene om utbyggingen av framtidens E16 utredes hvordan veiløsningen påvirker trafikkløsningen i byens sentrum.

Kongsvingers politikere vil ha en utredning om bygging av en tunnel for gjennomfartsveien i sentrum.

Det var Kjell Arne Hanssen (Frp) som tok opp et tilleggforslag til kommunens uttalelse omkring Nye Veiers planprosess om nye E16. Forslaget ble framsatt på vegne av Frp, Senterpartiet og Høyre.

I debatten hang de andre partiene seg på Hanssens innlegg og Elin Såheim Bjørkli (Ap) uttrykte at ingen ville være uenig i ønsket om en slik utredning.

Ordfører Margareth Harr (Sp) kunne derfor raskt konstatere at det ender med et fellesforslag fra et samlet formannskap på at det bes om at framtidas trafikk i sentrum utredes i den videre planprosessen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS