Debatt

Veien vi vil ha!

Rolv Werner Erichsen,
Leder, Kongsvinger Høyre

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Da E16 mellom Kongsvinger og E6 ble overført til Nye veier, fikk regionen en kjærkommen mulighet til å få vei. For den siste biten av E16 hadde blitt satt på vent. Kvikkleire og usikre grunnforhold gjorde at vegen ville bli dyrere enn tidligere antatt og dermed raste den ikke bare nedover på prioriteringslista til Vegvesenet, men helt ut av Nasjonal transportplan (NTP). Lokalpolitikere på tvers av de vante politiske skillelinjer så Nye veier som en redningsplanke. Og grep den.

Nå er planarbeidet i full gang, og de to korridorene som peker seg ut er i følge Nye veier C og A. C har høyest samfunnsnytte og gir mest vei for pengene. A har best grunnforhold, minst risiko og kobler også på Odalen. Det er utfordringer med begge korridorene - men det kan man finne løsninger på i fortsettelsen.

F er et alternativ som neppe vil bli prioritert bygget av Nye veier. Den er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom nok til det. Den beslaglegger dessuten mer dyrket mark enn de andre korridorene, dersom det er firefelts veg som skal bygges. Og det er vel netttopp en trygg, bred og rask veg vi ønsker oss?

Så dersom de folkevalgte i de fire kommunene insisterer på F i fortsettelsen, må veien i realiteten ut av Nye veier og inn i NTP. Lykke til med den jobben!

En Europavei er mer enn en lokal vei. Det er en nasjonal og internasjonal veiforbindelse. Vi må derfor løfte blikket og diskusjonen. Spørsmålet som vi lokalt bør stille oss er: Ønsker vi fire felts vei til E6 og Oslo i løpet av de 10 neste årene eller synes vi det er greit å vente i 40 år til?

Det er mange vegprosjekter som står i kø for å komme inn i NTP og der er mange vegprosjekter som står i kø for å komme inn i Nye veiers portefølje.

Vi har en mulighet nå. Dersom vi evner å gripe den. Kongsvinger Høyre mener derfor at A og C må være med blant de korridorene som sendes ut på høring.

Powered by Labrador CMS