Fra venstre, i samme kohort er: Felicia Nilsen, Fayaz Ahmad, Kaja Haugen, Henrik Haukerud, Eskil Smines og Sofie Dahl. 8.trinn har temadag om demokrati og medborgerskap onsdag. Bak står ordfører Margrethe Haarr.

Ungdommen engasjerer seg i E16

Onsdag ble det digitalt statsrådsbesøk på Kongsvinger ungdomsskole. Kunnskapsminister Guri Melby (V) snakket med åttende trinn om hvordan de kan være med å påvirke og engasjere seg.

Publisert Sist oppdatert

Elevene skal lære mer om demokrati og medborgerskap som en ny målsetting i grunnopplæringen fra høsten av. Det mener ordfører Margrethe Haarr (Sp) er svært positivt.

— Demokrati er grunnmuren i samfunnet vårt. Det er veldig viktig at ungdom får bedre innsikt i saker å engasjere seg i og hvilke muligheter man har til å påvirke, sier Haarr til Mitt Kongsvinger.

I løpet av de to neste ukene gjennomføres det et undervisnings- og medvirkningsopplegg med åttendeklassinger ved Kongsvinger Ungdomsskole (KUSK) - som en av tre skoler i Glåmdal-regionen.

Opplegget knyttes til medvirkning til kommunedelplanen for E16, der man ønsker å få innspill til og kartlegge verdifulle steder i nærmiljøet til de unge. Ungdommen skal blant annet ut i nærmiljøet og kartlegge viktige områder for lokalbefolkningen ved å intervjue folk de møter.

— E16 er et prosjekt vi har jobbet med over lengre tid, men konsekvensen av prosjektet er det fremtidens generasjon som vil merke. Da er det viktig at ungdommen har muligheten til å gi sine synspunkter og meninger knyttet til det. Ungdomsrådet er allerede engasjert, men at også åttende trinn setter seg inn i prosjektet, tror jeg er veldig bra, sier Haarr.

Startet morgenen med ministeren

Litt teknisk trøbbel har blitt en naturlig del av manges hverdag, når man møtes digitalt.

Inne hos klasse 8C på Kongsvinger ungdomsskole har de allerede fått kunnskapsministeren opp på skjermen, også Mitt Kongsvinger er med inn i klasserommet. Elevene er spente i minuttene før kunnskapsminister Guri Melby (V) skal snakke.

— Jeg synes det er kjempebra at dere gjør det til en temadag, dette er kanskje blant det aller viktigste skoler gjør. Demokrati og medbestemmelse er noe norske skoler er gode på, sier hun.

— Vårt politiske system er åpent, sammenlignet med andre steder. Og politikerne hører ikke til en elite, de er stort sett vanlige folk. Sånn som meg selv, jeg er utdannet lærer og skulle kanskje egentlig stått i et klasserom sånn som deres lærere gjør nå.

Kunnskapsministeren delte også hva som må til for å bli en aktiv medborger, som det kalles i lærerplanen:

Kunnskapsminister Guri Melby på storskjerm i klasserommet til 8C på Kongsvinger ungdomsskole.

— Det er viktig at man forstår hvordan ting bestemmes. Det er ikke alltid like enkelt, heller ikke for politikerne. Det å skjønne hva man kan gjøre som enkeltperson for å påvirke er viktig. Det er ikke bare prosesser som er viktig å lære om, også andre ting, som å delta i debatt. Å finne og fremme de gode argumentene for sin sak. Like viktig er det å lære seg hvordan man møter dem man er uenig med på en respektfull måte.

Guri Melby viste også til hva som skjer når den demokratiske debatten ikke fungerer, og man får demonstrasjoner, opprør, frustrasjon og polarisering i samfunnet.

— Heldigvis er vi langt unna dette i Norge. Noe jeg vil trekke frem ved det norske demokratiet er at folk på tvers av partier kan være veldig gode venner, vi kan stå i en debatt på motsatt side, og etterpå spise middag sammen. Det handler om å tåle at folk er uenig med deg, men likevel respektere dem.

— Vi må tolerere ulikhet, ulike meninger og ulike ståsted: Enten det er snakk om religion, bakgrunn eller rett og slett ulike interesser.

Avslutningsvis sier Melby at hun håper elevene føler at de blir hørt og møtt med respekt og forståelse.

— Det høres ut som et spennende opplegg. Jeg håper dere får en bra og lærerik dag. Lykke til ønsker, Melby som skal videre til Stortingets spørretime hvor hun må svare på spørsmål fra de som er uenige med henne, en viktig del av demokrati.

En lærerik dag

— Dagen har gått fint. Elevene har hatt en variert dag. De har lært om demokrati og medborgerskap. De har lært om hvordan prosessen foregår når man bygger vei, og hvilke konflikter og utfordringer som oppstår. De har laget spørsmål til intervju og skal ringe rundt å hente inn opplysninger, sier kontaktlærer på 8. trinn, Simen Niklas Forfot til Mitt Kongsvinger.

Vi møter igjen noen av elevene ved skoledagens slutt. Sandra Paulsen (13), Felicia Nilsen (13), Jesper Fagernes (13) og Fayaz Ahmad (14) er alle fornøyde, og sier at det har vært en mer spennende dag enn en vanlig skoledag.

— Vi har blant annet ringt rundt til politikere i Kongsvinger og hørt på deres meninger, sier Jesper.

Og elevene fikk svar fra de fleste politikerne. De oppfatter at politikerne ønsker en veiløsning som ikke tar for mye av arealene i sentrum.

— De fleste politikerne ønsker tunneler, sier Fayaz. Han mener selv at tunnel-løsningen kan være bra, men at det tar lang tid å bygge.

— Det var gøy å få besøk fra kunnskapsministeren på morgenen, alt i alt en lærerik dag, sier Felicia - og det istemmer de andre.

Fra venstre: Sandra Paulsen (13), Felicia Nilsen (13), Jesper Fagernes (13) og Fayaz Ahmad (14).
Powered by Labrador CMS