Det er kommet inn mange innspill til planleggerne av E16-traseen mellom Kongsvinger og E6. Nå blir det to intense uker for å justere kursen på planprogrammet før det skal vedtas 16. desember.

Oppskriften på E16-arbeidet er to uker unna

Kongsvinger-innspillene ble flere mot slutten av høringsperioden, men kan ikke måle seg med engasjementet i noen av de tre øvrige E16-kommunene.

Publisert

1160 innspill og merknader kom inn i løpet av høringsperioden, og nå skal planleggerne utforme den videre oppskriften for arbeidet med E16-strekningen mellom Kongsvinger og et sted på E6.

— Alle innspillene er viktige fordi det gir planleggerne et enda bedre kunnskapsgrunnlag. Jo mer kunnskap, desto bedre beslutningsgrunnlag når politikerne skal fatte vedtak. Vi har fått utvidet lokalkunnskap om landbruk, kulturmiljø, naturverdier, friluftsområder, grunnvannsbrønner og andre forhold folk er opptatt av. Nå vil våre fagfolk ta med innspillene og kunnskapen i det videre arbeidet, sier prosjektlederen i Nye Veier, Solfrid Førland.

982 innspill har kommet inn via www.E16portalen.no, hvor folk har lagt merknader rett inn i det digitale kartet.

Det har kommet inn 78 registrerte innspill i Kongsvinger, 243 i Sør-Odal, 325 i Nes og 311 i Ullensaker, i tillegg til 25 innspill som er felles.

Det er også kommet inn mer enn 180 innspill på e-post, som nå legges over på portalen og håndteres videre der.

– De valgene vi til slutt skal ta og de løsningene vi til slutt skal velge, blir bedre av disse innspillene. Derfor vil jeg rette en stor takk til alle som har tatt seg tid, satt seg ned og sendt oss innspill, sier ordfører i Sør-Odal kommune og styreleder for interkommunalt plansamarbeid E16 kongsvinger – E6, Knut Hvithammer.

På bakgrunn av merknader og innspill vil planprogrammet bli justert fram til det skal fastsettes og vedtas av styret i det kommende styremøtet 16. desember.

Innspillene og svarene blir da også lagt ut i kartet på E16portalen, slik at alle som ønsker det kan gjøre seg kjent med innspillene som er kommet inn og svarene som er gitt. Der vil samtidig også oppsummeringen av høringsinnspillene, det såkalte «merknadsdokumentet», bli gjort tilgjengelig.

Til sammen ble det avholdt 30 dialogmøter med lag, foreninger og innbyggere i de fire kommunene. Prosjektet har fått informasjon om miljøverdier i de respektive områdene, herunder dyrket mark, friluftsområder og naturområder, samt spørsmål om hvordan dette utredes.

Powered by Labrador CMS