Vil ha utredet for å få svar

Publisert Sist oppdatert

Politikerne i Formannskapet var igjennom en ny runde E16-diskusjon. Denne gang handlet det om å gi råd til ordføreren om hvilke av de foreslåtte korridor-alternativene fra Nye Veier skal ta med i utredninger videre. Politikerne i Kongsvinger er enige med innstillingen til rådmennene i de fire berørte kommunene og ber om at Styringsgruppen for E-16 ber om utredning av tre alternative veiløsninger.

Formannskapet vedtok ingen ting i veisaken. Saken skal opp til behandling i et ekstra Kommunestyre-møte neste uke, der politikerne samlet skal vedta sin anbefaling for styringsgruppens møte. Flere av Formannskapets medlemmer uttrykte skepsis til de ulike alternativene som ligger på bordet, men innrømmet at de innser at å få forslagene utredet vil gi større kunnskap, også om alternativene de ikke liker.

Formannskapet var også opptatt av å trekke andre inn i diskusjonene som kommer framover. Spesielt er det bekymring knyttet til de store, planlagte næringslivs-arealene som vil kunne bli berørt i veisaken.

Dette vil kunne føre til mange års båndlegging av næringstomter både på Kurusand og Rasta, og bekymrer flere av politikerne. Derfor var det enighet i Formannskapet om at det i prosessen vil bli lagt vekt på å høre representantene for næringslivet, og at det vil bli invitert til en dialog med disse i diskusjonene som vil komme framover.

– Jeg er glad for alle gode innspill dere kommer med her. Vi har lenge visst at veisaken er vanskelig på mange måter. Det er helt klart en utfordring at det kanskje er vi i Kongsvinger, av de berørte kommunene, som har størst interesse og nytte av at denne veien blir bygd. Det betyr også at vi blir nødt til både og gi og ta i denne prosessen. Det er samtidig et håp om at vi også i Styringsgruppa kan få til den samme enstemmighet som rådmennene har gjort. Det vil styrke den videre planprosessen, mente ordfører Margrethe Haarr.

Powered by Labrador CMS