Debatt

Vi må gjøre det vi kan for at alle skal ha en aktiv, sosial og frisk alderdom, og trenger du hjelp skal du få det på en rask og god måte, skriver Oskar Aanmoen

Du skal kunne glede deg til å bli gammel i Kongsvinger!

Oskar Aanmoen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

4.kandidat Kongsvinger Høyre

Norges og Kongsvingers befolkning blir stadig eldre. De eldre er en berikelse for samfunnet vårt, med store kunnskaper og verdifull erfaring. I 2030 vil 4.500 eldre bo i vår kommune, det skaper muligheter, men også utfordringer som vi må begynne å ta tak i alt nå.

 Det er viktig at man skal kunne glede seg til å bli gammel i Kongsvinger. Vi må gjøre det vi kan for at alle skal ha en aktiv, sosial og frisk alderdom, og trenger du hjelp skal du få det på en rask og god måte. Kongsvinger Høyre har oppskriften på hvordan Kongsvinger best mulig kan ta vare på våre eldre i årene som ligger foran oss.

 Vi må øke antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samtidig som vi legger til rette for at de som ønsker å bo hjemme skal få gjøre det så lenge som mulig. Dette skal vi klare gjennom å styrke dagsentrene, ta i bruk mer velferdsteknologi, legge til rette for flere faste stillinger innen omsorgssektoren og samarbeide enda bedre med frivillige aktører. Du skal ikke tilpasse deg kommunen, kommunen skal gi deg et tilbud som er tilpasset dine ønsker og ditt behov!

 I 2050 vil vi ha nesten 900 med en demenssykdom i vår kommune. Som Kongsvingers eneste parti, ønsker Kongsvinger Høyre å arbeide for en regional demenslandsby her i kommunen. Dette, kombinert med sykehjemsplasser i hele kommunen vil være vår kombinerte by- og bygdekommunes viktigste prioritering i årene som ligger foran oss.

 Kongsvinger Høyre ønsker mye for våre eldre. Både fordi de fortjener det, men først og fremst fordi det kan ikke være slik at Oslo og Bærums eldre skal ha en bedre alderdom enn eldre i distriktene. Du skal kunne glede deg til å bli gammel i Kongsvinger!

Powered by Labrador CMS