I et brev til justis- og beredskapsdepartementet understreker ordfører Margrethe Haarr viktigheten av svenske medarbeidere.
I et brev til justis- og beredskapsdepartementet understreker ordfører Margrethe Haarr viktigheten av svenske medarbeidere.

— Våre svenske kollegaer må fortsatt få komme inn i landet

Ordfører Margrethe Haarr oppfordrer sterkt om at de aktuelle tiltakene om å stenge grensen for svenske helsearbeidere ikke gjennomføres.

Publisert Sist oppdatert

«Om regjeringen stenger grensen for svenske helsearbeidere, kan det få svært negative konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten i både kommunen og region».

Det skriver ordfører Margrethe Haarr (Sp) i et brev til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Departementet har bedt kommunen gi en tilbakemelding om konsekvensene av å stenge grensene helt eller innføre ti dagers karantene for helsepersonell fra Sverige og Finland. Denne gruppen har i dag unntak fra de midlertidige innreiserestriksjonene.

Regjeringen ønsker å kartlegge konsekvensene for de antatt mest berørte kommunene, og ba blant annet om Kongsvinger kommunes vurdering.

Alvorlige konsekvenser

I tilbakemeldingen fra Kongsvinger kommune, oppfordrer ordfører Margrethe Haarr sterkt mot at de aktuelle tiltakene gjennomføres:

«Våre svenske kollegaer som pendler må fortsatt få komme inn i landet, da de innehar virksomhetskritisk kompetanse, bidrar med avgjørende arbeidsinnsats og ikke utgjør høyere smitterisiko enn andre medarbeidere».

Haarr mener at en ytterligere innskjerping og stenging av grensene for disse yrkesgruppene vil være dramatisk for gjennomføring av lovpålagte oppgaver.

«I Kongsvinger kommune arbeider det i dag til sammen 70 personer som innehar en samfunnskritisk funksjon og som dagpendler over grensen. Majoriteten av disse ansatte arbeider innenfor helse- og omsorg, men også en vesentlig andel arbeider innen oppvekstfeltet» skriver Haarr.

Hun påpeker at en konsekvens vil være mindre kvalifisert personell på jobb til å utføre lovpålagte oppgaver.

«Mange av våre svenske medarbeidere er sykepleiere, en kompetanse det er svært krevende å erstatte. Flere av de svenske ansatte i helsesektoren innehar også lederstillinger. I tillegg er en god andel av våre BPA-ordninger bemannet med våre svenske kollegaer – og så mange som 50 prosent av de ulike tiltakene gjennomføres av våre svenske medarbeidere. Dette er brukere som er i sterkt behov av kjent personale. Kjent personell er viktig for flere brukergrupper, og vikarer og lite kjente kan skape redsel og uro. Dette gjelder særlig innen demensomsorg, rus og psykiatri, samt psykisk utviklingshemmede».

Stor belastning for medarbeidere

Haarr skriver videre at det vil være kontraproduktivt å gjøre kommunens svenske arbeidskollegaer til målgruppe i kampen mot importsmitte, når de vet hvilken uvurderlig ressurs og innsats disse gjør i kampen mot importsmitte.

«I snart ett år har de ansatte i våre kommuner vært underlagt en streng kontroll ved grensen, samt et eget testregime og tiltak ved sin arbeidsplass. Ut i fra registret smitte er det ikke grunnlag for å si at de svenske ansatte har bidratt til noe høyere smitterisiko enn sine norske kollegaer».

«Vi er gjort kjent med at mange som lever sitt liv på begge sider av grensen, nå sliter psykisk og opplever stor ekstrabelastning. Tiltakene for grensepassering har skapt en usikkerhet for jobbtrygghet, og flere av våre svenske kollegaer gir uttrykk for at de er usikre på hvor lenge de orker å stå i denne usikkerheten. Det er et alvorlig signal vi tar på største alvor.»

Powered by Labrador CMS