På Austmarka har samfunnshuset stort sett stått tomt siden koronastengingene ble innført i marsmåned.

Magert år for samfunnshusene

Samfunnshus, bygdehus og grendehus er viktige forsamlingslokaler, spesielt på bygdene. Forsamlingslokalene holdes stort sett i gang og i stand av lokale ildsjeler med dugnadsarbeid. I år har koronapandemien ført til store inntektstap.

Publisert

Hovedinntektskildene til mange samfunnshus er utleie og arrangement i tilknytning til forsamlingslokalene. Inntektene fra utleie kan utgjøre så mye som oppimot 80 prosent av det totale inntektsgrunnlaget for noen av de forsamlingslokalene vi har vært i kontakt med.

Mitt Kongsvinger har snakket med ansvarlige ved samfunnshusene på Austmarka, Roverud, Granli, Lundersæter, Hokkåsen og Tussevangen ved Masterud. Felles for dem alle er at utleieinntektene for lokalene er kraftig redusert i år.

På Tussevangen ved Masterud har det vært arrangert fester og moro siden 1950. Noen av de mest populære festene trakk inntil 300 mennesker i «gamle dager». I år har det stort sett stått tomt. Velet har de siste årene utført omfattende oppussingsarbeider av det gamle forsamlingslokalet langs E16.

Mange planlagte arrangement har blitt avlyst og samfunnshusene har stått tomme i lange perioder siden den første koronanedstengning i mars.

Sviktende inntekter - vedlikehold på vent

Mange av de andre inntektene som samfunnshusene har er tilknyttet arrangement på forsamlingslokalene.

På Roverud har man kiosksalg og skjenkebevilgning, dette er inntekter som uteblir da man ikke kan avholde arrangement på samfunnshuset, sier Geir Christensen, leder for Roverud samfunnshus.

– Det har så og si vært helt dødt på utleie siden i mars. Vanligvis arrangerer vi Pub-kvelder og dans flere ganger i måneden på Roverud. I tillegg har vi andre leietakere som benytter lokalene våre til møtevirksomhet, trim, konfirmasjoner og andre selskapeligheter. Nå er det nesten ingenting, fortsetter Christensen.

— Det meste av våre inntekter er knyttet opp mot arrangementer på samfunnshuset.

Leder for Roverud Samfunnshus, Geir Christensen, er takknemlig for den givergleden og støtten han opplever at storstua på Roverud får i disse dager. Uten den hjelpen ville det vært vanskelig, sier han

På Lundersæter samfunnshus har man i flere år arrangert faste søndagsmiddager med mange besøkende.

— I år har vi nesten ikke fått arrangert noen av disse, sier Karin Berg.

— I tillegg er vi bekymret for at de faste gjestene våre skal ha funnet seg andre steder for å spise søndagsmiddag når vi en gang kan åpne opp igjen for slike arrangement.

Tussevangen vel arrangerer både Påske-quiz, basar og loppemarked på samfunnshuset i løpet av året. Alt dette har blitt avlyst i år.

Også ved Granli og på Austmarka har man inntekter knyttet opp mot arrangement på huset som i år er avlyst.

Selv om husene står tomme er det mange faste utgifter som skal betales. Forsikringer, strøm, vann og avløp og lignende er regninger som fortsatt kommer og som må betales.

— Vi kan redusere kostnader noe, for eksempel så har vi mindrestrømforbruk, renholdskostander og innkjøp av utstyr, men det går ikke an å kutte alt, sier Unn Bjørklund ved Granli bygdehus.

Med mindre inntekter har flere samfunnshus stanset planlagte vedlikeholdsoppgaver inntil videre.

På Roverud samfunnshus kan Geir Christensen fortelle at de hadde planlagt å male fasadene i år, men på grunn av de sviktende inntektene så er dette satt på vent. Også på Austmarka og Granli er vedlikeholdsoppgaver utsatt til bedre tider.

Lotteri, juletresalg og støtte fra fond og foreninger

Flere av samfunnshusene mottar støtte fra samarbeidende lag og foreninger.

For eksempel mottar Granli bygdehusstøtte fra både idrettslag og vel på Granli, kan Unn Bjørklund, kasserer i Granli bydgehus, fortelle.

På Austmarka har man satt i gang lotteri samt at samfunnshuset skal selge juletre og julenek utenfor Joker på Austmarka før jul.

Ved Roverud har man blant annet arrangert en Spleis der givere kan gi et valgt beløp via en nettløsning.

Flere av samfunnshusene har også søkt, og noen har mottatt støtte fra ulike fond og stiftelser.

— Vi er veldig takknemlige for den støtten vi opplever fra bygdefolket på Roverud og ellers, sier Geir Christensen, som kan fortelle om flere pengegaver til samfunnshuset nå i det siste.

Noen av samfunnshusene har også inntekter fra utleie av leiligheter og hybler som en viktig inntektskilde. Dette gjelder blant annet Hokkåsen og Granli.

Krevende koronareglement

På det gamle festlokalet Tussevangen ved Masterud har man valgt å holde det så og si stengt under koronatiden.

— Vi kunne vel leid ut noe hvis vi hadde mobilisert alt av ressurser, men det er et krevende koronareglement som skal følges og spørsmålet er om det er verdt det. Dessuten så vet vel de fleste hvordan det er nå, og holder seg mest mulig hjemme, sier leder Tore Solbergseter.

Tor Solbergseter er leder i Tussevangen vel. Han håper på bedre tider og muligheter til igjen å fylle lokalene med liv og røre

Også på Roverud der man i flere år har arrangert populære Pub-kvelder, som man tok opp igjen i en periode i sommer da restriksjonene var mindre, mener de nye reglene krevde en del ekstra ressurser for å få gjennomført Pub-kveldene.

Håper på et bedre 2021

Samfunnshusene vi har snakket med forteller at det fortsatt går rundt, men at flere nå må tære på oppsparte midler, som blant annet har vært avsatt til planlagt vedlikehold.

Samtlige håper på et bedre 2021 og noen har også tro på at det kan bli en stor etterspørsel etter samfunnshusene når samfunnet åpner igjen.

– Vi tror det blir en «boom»på sosiale aktiviteter når vi kan starte å leve normalt igjen, sier Unn Bjørklund ved Granli Bygdehus.

— Og da står vi klare.

Mitt Kongsvinger har ikke vært i kontakt med samfunnshusene på Varaldskogen, Øyermoen, Brandval, Kjerret og heller ikke grendehusene i Kongsvinger i denne saken.

Powered by Labrador CMS