Fra venstre: Charlotte Hansson, Pernille Velta, bak til høyre er Anna Kolsgaard og Ida Amundsen foran.

Dette er Kongsvingers testteam

De spiller en avgjørende rolle i å få kontroll på smitteutbrudd, testteamet som holder til på Rasta. Stasjonen er organisert med seks stillinger og flere vikarer som i løpet av kort tid har testet 15 prosent av befolkningen. Dette er personene bak Kongsvingers testteam.

Publisert Sist oppdatert

For øyeblikket holder smitten i Kongsvinger seg lav. Men dette snur fort, det er ikke mange dager siden kommunen beskrev smittesituasjonen som bekymringsfull og med ingen tydelig nedgang i antall smittede.

Over 80 prosent av alle koronatilfellene i Kongsvinger er påvist den siste måneden.

Etter at en prøve slår ut som positiv for covid-19, skjer smittesporing og testing fortløpende. Når du har fått tildelt tid til testingen, skjer det i Oterveien 26 på Rasta. Her holder Kongsvingers testteam til.

Den siste måneden har de hatt mer enn nok å gjøre, nærmere 15 prosent av Kongsvingers befolkning er koronatestet. På spørsmål om hvordan den siste tiden har vært, er det et enstemmig svar fra de fire testerne som er til stede på Rasta denne dagen:

— Hektisk.

Disse består teamet av

De har vært forberedt på dette. Samtidig som Kongsvinger lenge hadde lite smitte påvist i kommunen, økte smitten i nabokommunene.

— Så ringer koronatelefonen, det meldes om diffuse symptomer, men for sikkerhets skyld settes det opp tid til testing. Plutselig eskalerer det med 15 positive prøver på en dag. Det ga litt hakeslepp, sier Ida Amundsen.

Hun er nyutdannet sykepleier og har vært med på å bygge opp avdelingen sammen med avdelingsleder Arnhild Julseth og Ingebjørg Skogli, som er prosjektkoordinator i helse- og rehabiliteringsenheten.

I løpet av de første månedene med koronapandemi ble det litt akutt etablert koronatelefon og stasjon for prøvetaking. Dette ble senere samlet og satt i system her på Rasta, og fra august ble stasjonen organisert med seks stillinger. Testteamet er underlagt helsestasjonstjenesten.

Ida Amundsen har fagansvar på stasjonen.

Ida, som har fagansvar på stasjonen, kan fortelle at det ikke er utelukkende sykepleiere i testteamet. Hun og Maiken Flikka, som også er utdannet sykepleier og flyttet til avdelingen fra jobben i hjemmesykepleien, har veiledet og gitt opplæring.

Anna Kolsgaard er uteksaminert fra videregående og har et friår hvor hun ønsket å jobbe mest mulig. Det får hun her på teststasjonen, sammen med Charlotte Hansson som jobber i aktivitet- og bistandsheten i kommunen og Pernille Velta, som i tillegg til å jobbe på testteamet går samlingsbasert studie. Tre dager i uka jobber også Hege Anita Holmen her på teststasjonen.

I tillegg er flere vikarer og ansatte i helsestasjonstjenesten helt sentrale personer i det arbeidet som legges ned.

Pernille Velta og Anna Kolsgaard iført smittevernutstyr og klare for dagens testing.

Testing, isolering, smittesporing og karantene

— De gjør en helt fantastisk innsats, og er helt avgjørende for at vi skal få kontroll på utbrudd, sier kommunelege Camilla Kvalø Smedtorp om Kongsvingers testteam.

— All heder og ære til både testteam, budbringere og alle andre som også hjelper til på alle måter for at TISK-verktøyet skal fungere optimalt.

TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

For det er mange som fortjener en takk for innsatsen under pandemien, som spiller en helt avgjørende rolle. Det er ikke helt enkelt å nevne noen, i fare for å glemme andre.

Men både Ida og Arnhild ønsker å rette en stor takk til ansatte i KKE, som kjører testene til laboratoriet, en jobb som hadde vært svært tidkrevende om det i tillegg var noe testteamet måtte stå for.

— De står på for oss, og skaffer også det som vi trenger av utstyr fra laboratoriet. I sommer måtte testene leveres ofte på grunn av varmen, da kom de hit opptil fire ganger om dagen, sier Ida.

Denne uken har også Kongsvinger kommune mottatt hurtigtester. Det er kommunelegen som basert på faglige anbefalinger og lokale forhold avgjør bruk av disse.

— Vi vil bruke dem der det er behov for rask avklaring i forbindelse med eventuelle utbrudd. Påliteligheten er foreløpig ikke like god på hurtigtestene, så dette må vi ha med i vurderingen når vi avgjør behov, sier kommunelege Camilla Kvalø Smedtorp.

Massetesting på skolene

En arbeidsdag for testteamet starter på stasjonen klokken 08. Den første timen bruker de til å gå gjennom hva de har i vente i løpet av dagen, og ingen tester gjennomføres før klokken 09.

Stort sett har det vært Covid-19-positive prøvesvar hver dag de siste dagene. Denne dagen er det tre nye, og da setter de i gang med smittesporing.

Kommunen har gjennomført en massetesting, både på skoler og på stasjonen. Under massetestingen har de stått ute i regn, snø og minusgrader.

— Noen dager har vi hatt så mye som 150 personer til testing. Vanligvis står vi ute en halvtime, men det har vært dager hvor vi har testet tre timer i strekk, sier Charlotte.

Men dette gjør de mer enn gjerne.

— Vi skal hjelpe befolkningen mest mulig slik at de kan få testet seg på dagen. Det er svært sjelden at vi må sette opp tid for testing dagen etter, sier Ida.

Og gjengen på Rasta er i godt humør. De forteller om et godt arbeidsmiljø, og selv om det til tider er mye å gjøre, henter de seg inn på roligere dager.

Slik blir jule-testingen

Kommunen har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager. En viktig beskjed fra testteamet i tiden før jul er at det er viktig å teste seg.

— Nå som det er lite smitte generelt i befolkningen, merker vi at terskelen er høyere blant folk for å teste seg. Men mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at alle med slike symptomer tester seg, ikke minst at man tester seg ved nytt ved utvikling av symptomer, sier Ida.

Teststasjonen er utendørs i Otervegen 26 på Rasta.

Korona- og testtelefonen vil holde åpen hver dag i jula, med unntak av 1. juledag og 1. nyttårsdag. Tidspunkt legges ut på kommunens hjemmeside.

I perioder er det stor pågang på telefon, så det må beregnes litt ventetid. Størst pågang er det på hverdager på morgenen når de åpner telefonen, og de oppfordrer folk til å ringe senere på dagen.

Powered by Labrador CMS